Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Rờ Le Nhiệt 37-50A LRE375

Rờ le nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ ...

575.300 VNĐ

Rờ Le Nhiệt 30-40A LRE355

Rờ le nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ ...

297.000 VNĐ

Rờ Le Nhiệt 23-32A LRE353

Rờ le nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ ...

575.300 VNĐ

Rờ Le Nhiệt 17 - 25A LRE322

Rờ le nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ ...

575.300 VNĐ

Rờ Le (16-24A) LRE22

Rờ le nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ ...

297.000 VNĐ

Rờ Le Nhiệt 23 - 32A LRE32

Rờ le nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ ...

297.000 VNĐ

Rờ Le Nhiệt 30-38A LRE35

Rờ le nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ ...

297.000 VNĐ

Rờ Le Nhiệt 12 - 18A LRE21

Rờ le nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ ...

297.000 VNĐ

Rờ Le Nhiệt 9 -13A LRE16

Rờ le nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ ...

297.000 VNĐ

Rờ Le Nhiệt 7 -10A LRE14

Rờ le nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ ...

297.000 VNĐ

==> MCB - SCHNEIDER ELECTRIC

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

MCB 1P 20A/4.5kA EZ9F34120

MCB 1P 25A/4.5kA  dùng để kiểm soát, bảo...

78.100 VNĐ

MCB 1P 63A/4,5kA EZ9F34163

MCB 1P 63A/4,5kA dùng để kiểm soát, bảo ...

185.900 VNĐ

MCB 2P 10A/4.5kA EZ9F34210

MCB  2P 10A/4.5kA dùng để kiểm soát, bảo...

203.500 VNĐ

MCB 2P 32A/4.5kA EZ9F34232

MCB  2P 32A/4.5kA dùng để kiểm soát, bảo...

203.500 VNĐ

MCB 3P 10A/4.5kA EZ9F34310

MCB 3P 10A/4.5kA dùng để kiểm soát, bảo ...

361.900 VNĐ

MCB 3P 6A/4.5kA EZ9F34306

MCB  3P 6A/4.5kA dùng để kiểm soát, bảo ...

361.900 VNĐ

MCB 4P 63A/4.5kA EZ9F34463

MCB 4P 63A/4.5kA dùng để kiểm soát, bảo ...

760.100 VNĐ

MCB 4P 50A/4.5kA EZ9F34450

MCB 4P 50A/4.5kA dùng để kiểm soát, bảo ...

760.100 VNĐ

Easy 9 RCCB 2P 25A 30mA EZ9R36225

RCCB 2P (AC TYPE) **** (Model EZ9R36225)...

738.000 VNĐ

Easy 9 RCCB 2P 63A 30mA EZ9R36263

RCCB 2P (AC TYPE) **** (Model EZ9R36263)...

812.000 VNĐ

RCBO 1P+N 16A 4.5kA 30mA EZ9D34616

RCBO 1P+N **** (Model EZ9D34616) DÒNG Đ...

559.900 VNĐ

RCBO 1P+N 40A 4.5kA 30mA EZ9D34640

RCBO 1P+N **** (Model EZ9D34640) DÒNG Đ...

671.000 VNĐ

Easy 9 RCCB 4P 25A 30mA EZ9R36425

RCCB 4P (AC TYPE) **** (Model EZ9R36425)...

1.034.000 VNĐ

Easy 9 RCCB 4P 63A 300mA EZ9R64463

RCCB 4P (AC TYPE) **** (Model EZ9R64463)...

1.218.800 VNĐ

Chống sét lan truyền 1p 20kA EZ9L33120

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN **** (Model EZ9L331...

546.700 VNĐ

Chống sét lan truyền 3P+N 20kA EZ9L33720

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN **** (Model EZ9L337...

1.230.900 VNĐ

MCB 1P 10A. 6kA A9F74110

MCB dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và...

165.000 VNĐ

MCB 2P 20A/6KA A9K27220

MCB  2P 20A/6kA dùng để kiểm soát, bảo v...

412.500 VNĐ

MCB 3P 16A , 6KA A9F74316

MCB  3P  dùng để kiểm soát, bảo vệ quá t...

673.200 VNĐ

MCB 3P 25A/6KA A9K24325

MCB  3P 25A/6kA dùng để kiểm soát, bảo v...

694.100 VNĐ

MCB 3P 16A/10KA A9F84316

MCB 3P 16A/10KA dùng để kiểm soát, bảo v...

1.560.900 VNĐ

MCB 2P 100A/10KA A9N18362

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bả...

2.347.400 VNĐ

MCB 3P 125A/10KA A9N18369

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bả...

3.597.000 VNĐ

MCB 4P 80A/10KA A9N18372

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bả...

4.237.200 VNĐ

RCBO 1P+N 10A ,6kA , 30mA A9D31610

CẦU DAO BẢO VỆ QUÁ TẢI,NGẮN MẠCH, CHỐNG ...

1.865.600 VNĐ

RCBO 1P+N 25A ,6kA , 300mA A9D41625

CẦU DAO BẢO VỆ QUÁ TẢI,NGẮN MẠCH, CHỐNG ...

2.029.500 VNĐ

RCCB 2P 100mA 100A A9R12291

CẦU DAO CHỐNG DÒNG DÒ **** (Model A9R122...

3.137.200 VNĐ

RCCB 2P 30mA 40A A9R50240

CẦU DAO CHỐNG DÒNG DÒ **** (Model A9R502...

1.204.500 VNĐ

RCCB 4P 100mA 63A A9R12463

CẦU DAO CHỐNG DÒNG DÒ **** (Model A9R124...

3.048.100 VNĐ

RCCB 4P 300mA 100A A9R14491

CẦU DAO CHỐNG DÒNG DÒ **** (Model A9R144...

4.393.400 VNĐ

RCCB 4P 30mA 40A A9R50440

CẦU DAO CHỐNG DÒNG DÒ **** (Model  A9R50...

1.927.200 VNĐ

RCCB 4P 30mA 63A A9R71463

CẦU DAO CHỐNG DÒNG DÒ **** (Model A9R714...

3.810.440 VNĐ

Tủ điện nhựa lắp nổi 12 module - minipragma MIP12112T

Lắp đặt trong phòng học, nhà ở, biệt thự...

574.200 VNĐ

Tủ điện nhựa lắp nổi 18 module - minipragma MIP12118T

Lắp đặt trong phòng học, nhà ở, biệt thự...

940.500 VNĐ

Tủ điện âm tường vỏ kim loại 4 modul EMC4PL

Tủ điện âm tường vỏ kim loại 4 modul Vu...

173.800 VNĐ

Tủ điện âm tường vỏ kim loại 9 modul EMC9PL

Tủ điện âm tường vỏ kim loại 9 modul Vu...

465.300 VNĐ

Tủ điện nhựa âm tường 12 module - Easy9 box EZ9E0112

Tủ điện âm tường Easy9 box.....

393.800 VNĐ

Tủ điện nhựa âm tường 8 module - Easy9 box EZ9E0108

Tủ điện âm tường Easy9 box.....

287.100 VNĐ

Tủ điện nhựa âm tường 12 module - minipragma MIP22112T

Lắp đặt trong phòng học, nhà ở, biệt thự...

62.590 VNĐ

Tủ điện nhựa âm tường 36 module - minipragma MIP22312

Lắp đặt trong phòng học, nhà ở, biệt thự...

1.236.400 VNĐ

==> MCCB - SCHNEIDER ELECTRIC

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

MCCB 1P 100A/18KA EZC100N1100

MCCB EASYPACT 100.Phù hợp với tiêu chuẩn...

1.195.700 VNĐ

MCCB 2P 40A/50KA EZC100H2040

MCCB EASYPACT 100.Phù hợp với tiêu chuẩn...

1.873.300 VNĐ

MCCB 3P 100A/15kA EZC100N3100

MCCB EASYPACT 100.Phù hợp với tiêu chuẩn...

2.233.000 VNĐ

MCCB 3P 125A/18KA EZC250F3125

MCCB EASYPACT 250.Phù hợp với tiêu chuẩn...

3.699.300 VNĐ

MCCB 3P 160A, Icu= 36kA EZC250H3160

MCCB EASYPACT 250.Phù hợp với tiêu chuẩn...

5.382.300 VNĐ

MCCB 4P 150A,ICU=25KA EZC250N4150

MCCB EASYPACT 250.Phù hợp với tiêu chuẩn...

6.897.000 VNĐ

MCCB 3P 320A/36kA EZC400N3320N

MCCB EASYPACT 400 .Phù hợp với tiêu chuẩ...

7.680.200 VNĐ

MCCB 3P 600A/36kA EZC630N3600N

MCCB EASYPACT 400 .Phù hợp với tiêu chuẩ...

9.352.200 VNĐ

MCCB 3P 125A/36kA LV516332

MCCB EASYPACT  CVS .Phù hợp với tiêu chu...

3.612.400 VNĐ

MCCB 3P 160A/25kA LV516303

MCCB EASYPACT  CVS .Phù hợp với tiêu chu...

4.240.500 VNĐ

MCCB 3P 100A/36kA LV510337

MCCB EASYPACT  CVS .Phù hợp với tiêu chu...

2.810.500 VNĐ

MCCB 4P 160A/25kA LV516313

MCCB EASYPACT  CVS .Phù hợp với tiêu chu...

5.710.100 VNĐ

MCCB 3P 500A/36kA LV563305

MCCB EASYPACT  CVS .Phù hợp với tiêu chu...

13.046.000 VNĐ

MCCB 3P 63A/25kA LV510305

MCCB EASYPACT  CVS .Phù hợp với tiêu chu...

2.610.300 VNĐ

MCCB 3P 320A/36kA LV540305

MCCB EASYPACT  CVS .Phù hợp với tiêu chu...

9.533.700 VNĐ

ACB VÀ BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN - SCHNEIDER ELECTRIC

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

ACB 3P 1000A/50kA Fixed MVS10N3MW2L

Easypact MVS loại N,H từ 800 đến 4000A ...

76.076.000 VNĐ

ACB 3P 1250A/50KA Drawout MVS12N3MW2L

Easypact MVS loại N,H từ 800 đến 4000A ...

99.643.500 VNĐ

ACB 3P 2000A/50KA Drawout MVS20N3MW2L

Easypact MVS loại N,H từ 800 đến 4000A ...

121.753.500 VNĐ

ACB 3P 2500A/50kA Fixed MVS25N3MF2L

Easypact MVS loại N,H từ 800 đến 4000A ...

104.981.800 VNĐ

ACB 4P 1000A/65KA Fixed MVS10H4MF2L

Easypact MVS loại N,H từ 800 đến 4000A ...

102.411.100 VNĐ

ACB 4P 1250A/65KA Drawout NW12H14D2

Masterpact NW 3P, 4P loại H1, H2 kiểu Fi...

177.954.700 VNĐ

ACB 4P 2500A/65KA Fixed

Easypact MVS loại N,H từ 800 đến 4000A ...

130.392.900 VNĐ

ACB 3P 1000A/100KA DRAWOUT NW10H23D2

Masterpact NW 3P, 4P loại H1, H2 kiểu Fi...

176.917.400 VNĐ

ACB 3P 1250A/65KA DRAWOUT NW12H13D2

Masterpact NW 3P, 4P loại H1, H2 kiểu Fi...

154.577.500 VNĐ

ACB 3P 2000A/100KA DRAWOUT NW20H23D2

Masterpact NW 3P, 4P loại H1, H2 kiểu Fi...

261.466.700 VNĐ

ACB 3P 2500A/100KA FIXED NW25H23F2

Masterpact NW 3P, 4P loại H1, H2 kiểu Fi...

225.308.600 VNĐ

ACB 4P 4000A/100KA FIXED

Masterpact NW 3P, 4P loại H1, H2 kiểu Fi...

556.834.300 VNĐ

ACB 4P 5000A/100KA FIXED

Masterpact NW 3P, 4P loại H1, H2 kiểu Fi...

722.558.100 VNĐ

ACB 4P 2000A/65KA FIXED

Masterpact NW 3P, 4P loại H1, H2 kiểu Fi...

179.226.300 VNĐ

ATS 3P 250A/36KA

ATS - Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX....

50.057.700 VNĐ

ATS 3P 160A/36KA

ATS - Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX....

43.442.300 VNĐ

ATS 3P 600A/50KA

ATS - Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX....

61.209.918 VNĐ
113.351.700 VNĐ

ATS 3P 630A/50KA

ATS - Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX....

103.045.800 VNĐ

ATS 4P 160A/36KA

ATS - Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX....

51.418.400 VNĐ

ATS 4P 250A/36KA

ATS - Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX....

69.273.600 VNĐ

ATS 4P 400A/50KA

ATS - Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX....

86.329.100 VNĐ

ATS 4P 630A/50KA

ATS - Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX....

116.015.900 VNĐ

==> CB BẢO VỆ , CONTACTOR,RELAY NHIỆT , BỘ KHỞI ĐỘNG TESYSU - SCHNEIDER ELECTRIC

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Contactor 3P 25A 11kW LC1D25

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển ...

1.007.600 VNĐ

Contactor 3P 115A 55kW LC1D115

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển ...

7.025.700 VNĐ

Contactor 3P 38A 18.5kW LC1D38

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển ...

1.478.400 VNĐ

Contactors 4P 160A LC1D115004

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển ...

12.023.000 VNĐ

Contactor đóng cắt tụ bù 12.5 kVAR LC1DFK

Công tắc tơ chuyên dụng cho tụ bù sử dụ...

2.154.900 VNĐ

Contactor đóng cắt tụ bù 20 kVAR LC1DLK

Công tắc tơ chuyên dụng cho tụ bù sử dụ...

3.142.700 VNĐ

Contactors đóng cắt tụ bù 30 kVAR LC1DPK

Công tắc tơ chuyên dụng cho tụ bù sử dụ...

4.757.500 VNĐ

Contactors đóng cắt tụ bù 63 kVAR LC1DWK12

Công tắc tơ chuyên dụng cho tụ bù sử dụ...

6.193.000 VNĐ

CONTACTOR 3P 12A (N/C) 5.5KW LC1E1201

Contactor Easypact TVS có công suất từ 2...

314.600 VNĐ

CONTACTOR 3P 18A (N/C) 7.5KW LC1E1810

Contactor Easypact TVS có công suất từ 2...

465.300 VNĐ

CONTACTOR 3P 65A (N/O+N/C) 30KW LC1E65

Contactor Easypact TVS có công suất từ 2...

1.171.500 VNĐ

CONTACTOR 3P 160A (N/O+N/C) 75KW LC1E160

Contactor Easypact TVS có công suất từ 2...

4.945.600 VNĐ

CONTACTOR 3P 200A (N/O+N/C) 90KW LC1E200

Contactor Easypact TVS có công suất từ 2...

5.319.600 VNĐ

CONTACTOR 3P 250A (N/O+N/C) 132KW LC1E250

Contactor Easypact TVS có công suất từ 2...

7.659.300 VNĐ

CONTACTOR 3P 400A (N/O+N/C) 200KW LC1E400

Contactor Easypact TVS có công suất từ 2...

14.861.000 VNĐ

CONTACTOR 3P 630A (N/O+N/C) 335KW LC1E630

Contactor Easypact TVS có công suất từ 2...

39.039.000 VNĐ

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1A GV2ME05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ từ và nhiệt Bảo ...

1.131.900 VNĐ

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A GV2ME07

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ từ và nhiệt Bảo ...

1.179.200 VNĐ

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ loại từ nhiệt 0.40-0.63A GV2P04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ từ và nhiệt Bảo ...

1.362.900 VNĐ

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ loại từ nhiệt 0.63-1A GV2P05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ từ và nhiệt Bảo ...

1.414.600 VNĐ

CB bảo vệ động cơ loại từ 14A GV2LE16

Tích hợp role nhiệt bảo vệ quá tải, ngắn...

1.295.800 VNĐ

CB bảo vệ động cơ loại từ 6.3A GV2LE10

Tích hợp role nhiệt bảo vệ quá tải, ngắn...

1.120.900 VNĐ

CB bảo vệ đông cơ loại từ 3P 14A GV2L16

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ từ  Bảo vệ ngắn ...

1.618.100 VNĐ

CB bảo vệ đông cơ loại từ 3P 4A GV2L08

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ từ  Bảo vệ ngắn ...

1.399.200 VNĐ

CÔNG TẮC Ổ CẮM DÂN DỤNG SCHNEIDER ELECTRIC

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Mặt cho 1 thiết bị size S A8401S_SZ_G19

Series Zencelo A là thiết kế mới của Sch...

38.500 VNĐ

Mặt Cho 3 Thiết Bị Size S A8401S_WE_G19

Series Zencelo A là thiết kế mới của Sch...

33.000 VNĐ

Ổ cắm đôi 3 chấu, size L 84426LUES2_BZ_G19

Series Zencelo A là thiết kế mới của Sch...

147.000 VNĐ

Ổ Cắm Dao Cạo Râu - Zencelo A A84727_WE

Series Zencelo A là thiết kế mới của Sch...

1.850.200 VNĐ

Công Tắc 1 Chiều, Size M 8431M_1_WE_G19

Series Zencelo A là thiết kế mới của Sch...

75.900 VNĐ

Công tắc 2 chiều ,size S 8431S_2_BZ_G19

Series Zencelo A là thiết kế mới của Sch...

99.000 VNĐ

Ổ cắm đơn 2 chấu, size S 84426SUS_BZ_G19

Series Zencelo A là thiết kế mới của Sch...

69.300 VNĐ

Ổ Điện Thoại, Size S 8431SRJ4_WE_G19

Series Zencelo A là thiết kế mới của Sch...

125.400 VNĐ

Mặt 1 Concept A3001_G19

Series Concept được thiết kế đặc biệt ch...

16.500 VNĐ

Mặt 2 Concept A3002_G19

Series Concept được thiết kế đặc biệt ch...

16.500 VNĐ

Mặt 3 Concept A3000_G19

Series Concept được thiết kế đặc biệt ch...

16.500 VNĐ

Mặt 6 Concept A3000T2_G19

Series Concept được thiết kế đặc biệt ch...

26.400 VNĐ

Ổ Cắm 2 Chấu Concept 3426USM_G19

Series Concept được thiết kế đặc biệt ch...

33.000 VNĐ

Ổ Cắm Tivi Concept 3031TV75MS_G19

Series Concept được thiết kế đặc biệt ch...

78.100 VNĐ

Ổ Đôi 3 Chấu Concept 3426UEST2M_G19

Series Concept được thiết kế đặc biệt ch...

89.100 VNĐ

Đèn báo đỏ 3031NRD_G19

Series Concept được thiết kế đặc biệt ch...

60.500 VNĐ

Công tắc 2 chiều 16A,size L F50_2M4_WE

Series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa...

37.400 VNĐ

Công tắc 1 chiều 16A,size M F50M2_WE

Series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa...

27.500 VNĐ

Công tắc 1 chiều 16A,size S F50M1_5_WE

Series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa...

13.200 VNĐ

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A, size M F1426USM_WE_G19

Series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa...

49.500 VNĐ

Ổ điện thoại, size S F30R4M_WE_G19

Series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa...

78.100 VNĐ

Ổ cắm TIVI, size M F50TVM_WE_G19

Series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa...

68.200 VNĐ

công tắc 1 chiều 10A E30_1M_D_G19

Công tắc, ổ cắm series S-Classic S-Clas...

17.600 VNĐ

công tắc đơn 2 cực 20A 30MD20_WE

Công tắc, ổ cắm series S-Classic S-Clas...

143.000 VNĐ

ổ cắm đôi 2 chấu 16A E426UST2CB_G19

Công tắc, ổ cắm series S-Classic S-Clas...

57.200 VNĐ

ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ trống E426UEX_G19

Công tắc, ổ cắm series S-Classic S-Clas...

117.700 VNĐ

Mặt cho 6 thiết bị 36AVH_G19

Công tắc, ổ cắm series S-Classic S-Clas...

39.600 VNĐ

Mặt cho 2 thiết bị 32AVH_G19

Công tắc, ổ cắm series S-Classic S-Clas...

22.000 VNĐ

công tắc 2 cực 20A + đèn led, màu xám bạc E3031HD20_EBGS_G19

Công tắc, ổ cắm series NEO Dòng công tắ...

602.250 VNĐ

công tắc 3 1 chiều 10A + đèn led, màu trắng E3033H1_EWWW_G19

Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo d...

665.500 VNĐ

công tắc 4 1 chiều 10A + đèn led, màu trắng E3034H1_EWWW_G19

Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo d...

950.125 VNĐ

ổ cắm 2 chấu đôi 10A, màu xám bạc E3426US2_GS_G19

Công tắc, ổ cắm series NEO Dòng công tắ...

281.875 VNĐ

Ổ cắm đa năng 10A 250V,màu trắng E3426_10IS_WW_G19

Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo d...

336.600 VNĐ

ổ cắm 2 chấu đơn 10A, màu xám bạc

Công tắc, ổ cắm series NEO Dòng công tắ...

221.375 VNĐ

Ổ cắm chìa khóa thẻ,màu trắng E3031EKTH_WW

Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo d...

1.535.600 VNĐ

ổ cắm 3 chấu đôi 16A, màu xám bạc

Công tắc, ổ cắm series NEO Dòng công tắ...

379.500 VNĐ

====> Sản phẩm thiết bị Chiếu sáng Duhal

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Máng đèn tán quang âm trần 1 bóng x 1,2m LLA140 / LLA118

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN ****  Sử dụn...

598.000 VNĐ

Máng đèn tán quang âm trần 2 x1,2m LLP240

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN PHÒNG SẠCH ****  Công ...

1.589.000 VNĐ

Máng đèn tán quang gắn nổi 3x0.6W LLN320 / LLN309

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG GẮN NỔI **** Sử dụng...

1.048.000 VNĐ

Máng đèn tán quang gắn nổi 4 x1,2m LLN440 / LLN418

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG GẮN NỔI **** (Model L...

1.798.000 VNĐ

Đèn phản quang âm trần 3 X 1,2M LCA340 / LCA318

Đặc Điểm: - Thân Đèn làm bằng thép cao ...

1.166.000 VNĐ

Đèn phản quang âm trần 3 X 0,6M LCA320 / LCA309

Đặc Điểm: - Thân Đèn làm bằng thép cao ...

819.000 VNĐ

.....

0 VNĐ

Máng Đèn Phản Quang Lắp Nổi 3 x 1,2m LDN340 / LDN318

Đặc Điểm: - Thân Đèn làm bằng thép cao ...

1.166.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN TRÒN 12W DGT212

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP GẮN ÂM **** (Model...

246.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN TRÒN 15W SDGD515

ĐÈN LED PANEL ** GẮN ÂM  (Model SDGD515)...

218.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG 12W DGV012AN

ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM ***** (Model DGV...

626.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG 15W SDGV515

ĐÈN LED PANEL GẮN ÂM ** (Model SDGV515) ...

228.000 VNĐ

Đèn Led Panel Bảng Cao Cấp 40W DGA804

ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP ** (Model DGA...

1.018.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL MÀU ÂM TRẦN 12W DGV512B

ĐÈN LED PANEL MÀU GẮN ÂM **** (Model DGV...

256.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU ÂM TRẦN 18W DMT518

ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU GẮN ÂM **** (Model...

418.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI TRÒN 12W SDGC512

ĐÈN LED PANEL ** GẮN NỔI  (Model SDGC512...

176.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI TRÒN 25W DGT025N

ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI ***** (Model DG...

1.089.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI VUÔNG 15W SDGB515

Đặc điểm:- Thân đèn được làm từ nhựa PC ...

198.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL MÀU GẮN NỔI 12W DGB512B

ĐÈN LED PANEL MÀU GẮN NỔI ****(Model DGB...

309.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU GẮN NỔI 12W DMC512

ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU GẮN NỔI **** (Mode...

416.000 VNĐ

Đèn thoát hiểm 1W Led

Đặc điểm: -  Loại hoạt động liên tục. ...

618.000 VNĐ

Đèn thoát hiểm 1x8w T5

Đặc điểm: -  Loại hoạt động liên tục. ...

1.358.000 VNĐ

Đèn thoát hiểm 1x8w T5

Đặc điểm: -  Loại hoạt động liên tục. ...

1.318.000 VNĐ

Đèn khẩn cấp 2 x1,5W Led

Đặc điểm: -  Loại hoạt động liên tục. ...

746.000 VNĐ

Đèn chống nổ bầu

- Là loại đèn chuyên dụng trong các khu ...

838.000 VNĐ

Đèn chống nổ T5 - 2 x1,2m

Là loại đèn chuyên dụng trong các khu vự...

2.078.000 VNĐ

Đèn chống nổ 1 x1,2m

Là loại đèn chuyên dụng trong các khu vự...

1.679.000 VNĐ

Đèn chống thấm 2 x1,2m

Đặc điểm:- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc ...

868.000 VNĐ

====> Sản phẩm thiết bị Chiếu sáng Duhal

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

ĐÈN ÂM TRẦN LED CHIẾU ĐIỂM 15W DFN215

ĐÈN ÂM TRẦN  LED CHIẾU ĐIỂM  **** GẮN ÂM...

348.000 VNĐ

ĐÈN ÂM TRẦN LED TÁN QUANG 9W DFA509

ĐÈN ÂM TRẦN  LED TÁN QUANG  **** GẮN ÂM ...

236.000 VNĐ

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN 3W Ø87

Đặc điểm: Sử dụng bóng LEDCông suất: 3W...

99.000 VNĐ

Đèn Downlight âm trần có kính D135

Đặc điểm: - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn q...

177.000 VNĐ

Đèn Downlight âm trần D110

Đặc điểm: - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quố...

86.000 VNĐ

Đèn Downlight âm trần nằm ngang D160

Đặc điểm : - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn qu...

188.000 VNĐ

ĐÈN HUỲNH QUANG 1 X 18W LTF120 / LTF109

Sử dụng 1 bóng T8Kích thước LxWxH (mm): ...

159.000 VNĐ

Bóng LED 7W SBNL507

Đặc điểm: Bóng LED BNL503  3W đui E27 s...

44.000 VNĐ

Bóng Led Trụ 20W SBNL820

Bóng LED đui E27 siêu sáng được sử dụng ...

126.000 VNĐ

Bóng Led tuýt nano 1,2m 18W SGPM803

Đặc điểm:- Ánh sáng trung thực, không nh...

98.000 VNĐ

Bóng Led tuýt nano 1,2m 18W SDH1003

Đặc điểm:Bóng LED tuýp Duhal được thiết ...

88.000 VNĐ

Bóng Led tuýt nano 0,6m 9W SGPM801

Đặc điểm:- Ánh sáng trung thực, không nh...

78.000 VNĐ

bóng tuýt led màu xanh lá 0.6m DHA801G

Công suất: 9WLoại bóng: T8Kích thước L (...

88.000 VNĐ

Bóng Led compact 15W SDAD515

Công suất: 15WLoại đui: E27Kích thước Øx...

166.000 VNĐ

BÓNG LED VÒNG 12W BVL512

Công suất: 18WKích thước ØxH (mm): 220×2...

118.000 VNĐ

.....

0 VNĐ

Đèn máng V-shape sơn tĩnh điện 2 x 1,2m LTK218 / LTK240

Đặc điểm: - Thân đèn làm bằng thép cao ...

468.000 VNĐ

Đèn công nghiệp T8 chóa phản quang 2 x 1,2m LDH240 / LDH218

Đặc điểm: - Thân đèn làm bằng thép cao ...

358.000 VNĐ

.....

0 VNĐ

ĐÈN CÔNG NGHIỆP 100W SAPB509

- Đèn Chóa công nghiệp Duhal: sản phẩm đ...

1.509.000 VNĐ

ĐÈN CÔNG NGHIỆP 200W SDPB405

- Đèn Chóa công nghiệp Duhal: sản phẩm đ...

5.107.000 VNĐ

ĐÈN CÔNG NGHIỆP HIGHBAY 20W SAPB505

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP HIGHBAY **** (Model ...

416.000 VNĐ

ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHỐNG THẤM 150W DDB150

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP HIGHBAY CHỐNG THẤM**...

2.480.000 VNĐ

====> Sản phẩm thiết bị Chiếu sáng Paragon

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Đèn phản quang 3x0,6m

Vật liệu: Đèn lắp âm khung trần T...

668.000 VNĐ

Đèn phản quang 2x1,2m bóng led

Vật liệu: Đèn lắp âm khung trần T...

601.000 VNĐ

Đèn sạc khẩn cấp

Vật liệu: Đèn sạc khẩn cấp PEMB21...

1.162.000 VNĐ

Đèn thoát hiểm

Vật liệu: Đèn thoát h...

1.179.000 VNĐ

Đèn thoát hiểm

Đèn thoát hiểm PEXJ22SC được t...

1.068.000 VNĐ

Đèn thoát hiểm

Đèn thoát hiểm PEX...

546.000 VNĐ

Đèn sự cố âm trần

Vật liệu: Đèn sạc khẩn cấp PE...

800.000 VNĐ

Đèn sạc khẩn cấp

Vật liệu: Đèn sạc khẩn cấp PEMC210S...

1.170.000 VNĐ

Đèn sạc khẩn cấp

Vật liệu: Đèn sạc khẩn cấp PEMC22SW...

980.000 VNĐ

Đèn sạc khẩn cấp

Vật liệu: Đèn sạc khẩn cấp PEMA25...

507.000 VNĐ

ĐÈN HIGH BAY LED 100W

Vật liệu: Thân đèn bằng hợp kim nhô...

5.188.000 VNĐ

ĐÈN HIGH BAY LED 180W

Vật liệu: Thân đèn bằng hợp kim n...

82.680.000 VNĐ

ĐÈN HIGH BAY LED 100W

Vật liệu: Thân đèn được làm bằng ...

5.324.000 VNĐ

Đèn sự cố chống nổ

Vật liệu: Tiêu ch...

4.780.000 VNĐ

Đèn thoát hiểm chống nổ

Vật liệu: Tiêu ch...

2.580.000 VNĐ

====> Sản phẩm thiết bị Điện MPE

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Đèn LED nhà xưởng 100W

Đèn LED nhà xưởnglà đèn sử dụng nguồn s...

4.300.000 VNĐ

Đèn LED nhà xưởng 150W

Đèn LED nhà xưởnglà đèn sử dụng nguồn s...

6.376.000 VNĐ

Đèn LED nhà xưởng 200W

Đèn LED nhà xưởnglà đèn sử dụng nguồn s...

8.839.000 VNĐ

Đèn LED nhà xưởng 250W

Đèn LED nhà xưởnglà đèn sử dụng nguồn s...

10.255.000 VNĐ

Đèn LED nhà xưởng 60W

Đèn LED nhà xưởnglà đèn sử dụng nguồn s...

857.000 VNĐ

Đèn LED nhà xưởng 80W

Đèn LED nhà xưởnglà đèn sử dụng nguồn s...

938.000 VNĐ

Bóng Led Buld 100W

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM 1. Tiết kiệm được 90% ...

1.299.000 VNĐ

Bóng Led Buld 12W

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM 1. Tiết kiệm được 90% ...

125.000 VNĐ

Bóng Led Buld 3W

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM 1. Tiết kiệm được 90% ...

56.300 VNĐ

Bóng Led Buld 60W

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM 1. Tiết kiệm được 90% ...

718.000 VNĐ

Bóng Led Buld 9W

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM 1. Tiết kiệm được 90% ...

107.700 VNĐ

Chóa đèn 60W-80W

Vui lòng liên Hệ 0906861079 - 09042186...

139.000 VNĐ

Đèn LED Tube 10W, 0.6M LT8-60T / LT8-60V

Công suất(W) : 10W Nguồn sán...

173.000 VNĐ

Đèn LED Exit thoát hiểm 1 mặt phải EXR

Đèn LED Exit thoát hiểm  **** (Model  EX...

690.000 VNĐ

Đèn LED Exit thoát hiểm EX

Đèn LED Exit thoát hiểm  **** (Model  EX...

690.000 VNĐ

Đèn LED Exit thoát hiểm 1mặt trái & phải EXLR

Đèn LED Exit thoát hiểm  **** (Model  EX...

850.000 VNĐ

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP EML

Đèn LED báo khẩn cấp  **** (Model  EML) ...

810.000 VNĐ

Đèn LED panel lớn 40W FPL-6060T

Đèn LED panel lớn  ** (Model  FPL-6060T)...

899.000 VNĐ

Đèn LED panel lớn 40W FPL-12030T

Đèn LED panel lớn  ** (Model  FPL-6060T)...

899.000 VNĐ

====> TỦ BẢNG ĐIỆN ,THANG MÁNG CÁP,THIẾT BỊ LẮP RÁP TỦ ĐIỆN

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Tủ điện bơm nước

Tủ điện bơm nước là gì Tủ điện bơm nư...

0 VNĐ

Tủ điện chiếu sáng

1. Tủ điện chiếu sáng ngoài trời l...

0 VNĐ

Tủ Phân Phối FPP1

Tủ điện phân phối FPP1 là loại tủ điện p...

0 VNĐ

TỦ BÙ HẠ THẾ

Tụ bù hạ thế thường dùng để tích và ph...

0 VNĐ

Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu đỏ

Nút nhấn, đèn báo, công tắc xoay họ XB2 ...

59.400 VNĐ

Đèn báo Ø22 điện áp 380V-400V AC màu vàng

Nút nhấn, đèn báo, công tắc xoay họ XB2 ...

64.900 VNĐ

Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu xanh dương

Nút nhấn, đèn báo, công tắc xoay họ XB2 ...

62.700 VNĐ

Nút nhấn có đèn báo Ø22, điện áp 24V AC/DC, N/O, màu trắng

Sản phẩm tiết kiệm chi phí, màu sắc đa d...

141.900 VNĐ

Nút nhấn có đèn báo Ø22, điện áp 24V AC/DC, N/O, màu đỏ

Sản phẩm tiết kiệm chi phí, màu sắc đa d...

141.900 VNĐ

Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 50kvar

Đo sóng hài bậc 3-19, Đo giá trị kvar th...

34.181.400 VNĐ

Tụ bù EASYCAN 10 KVAR 440V

Tụ bù hạ thế Schneider được thiết kế dạn...

1.828.200 VNĐ

Tụ bù EASYCAN 50 KVAR 440V

Tụ bù hạ thế Schneider được thiết kế dạn...

8.845.100 VNĐ

Tụ bù EASYCAN 25 KVAR 440V

Tụ bù hạ thế Schneider được thiết kế dạn...

3.575.000 VNĐ

Tụ bù EASYCAN 33.9 KVAR 480V

Tụ bù hạ thế Schneider được thiết kế dạn...

6.749.600 VNĐ

Tụ bù EASYCAN 20 KVAR 440V

Tụ bù hạ thế Schneider được thiết kế dạn...

3.036.500 VNĐ

Đồng hồ kỹ thuật số PM2000 VAFPE THD, độ chính xác 0,5%, đo sóng hài - 31 bậc, modbus

Đo sóng hài đến bậc 31, truyền thông mod...

8.625.100 VNĐ

Đồng hồ kỹ thuật số PM2000 VAFPE THD, độ chính xác 1%, đo sóng hài - 15 bậc, modbus

Đo sóng hài đến bậc 31, truyền thông mod...

7.499.800 VNĐ

Đồng hồ 4 biểu giá PM5000, độ chính xác 0,5%, đo sóng hài - 31 bậc, modbus RS485

Đo sóng hài đến 31 bậc, truyền thông mod...

13.347.400 VNĐ

Đồng hồ 8 biểu giá PM5000, độ chính xác 0,2%, đo sóng hài - 63 bậc, modbus TCP/IP

Đo sóng hài đến 31 bậc, truyền thông mod...

30.498.600 VNĐ

Đồng hồ giám sát điện năng, thông báo email, độ chính xác 0,2%, đo sóng hài-63 bậc, 512MB

Đồng hồ giám sát chất lượng điện năng PM...

75.732.800 VNĐ

Đồng hồ tích hợp biến dòng 125A, thông số đo: kWh, U,I,P,F, kích thước 5x18mm, Modbus

Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 ...

10.725.000 VNĐ

Đồng hồ tích hợp biến dòng 63A, thông số đo kWh, kích thước 5x18mm,

Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 ...

10.113.400 VNĐ

Đồng hồ tích hợp biến dòng 63A, thông số đo: kWh,U,I,P,F, kích thước 5x18mm, Modbus

Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 ...

8.382.000 VNĐ