Hiển thị:

DÈN PHA TIÊU BIỂU - LED 34W PSLMM34L

1.906.000 VNĐ

MÁNG ĐÈN  PHA TIÊU ĐIỂM **** Chip led                                  : Cree/NICHIA..

Đèn pha tiêu điểm - LED 20W PSLOO20L

874.000 VNĐ

MÁNG ĐÈN  PHA TIÊU ĐIỂM **** Chip led                                  : BRIDGELUX/N..

Đèn pha tiêu điểm - LED 10W PSLOO10L

621.000 VNĐ

MÁNG ĐÈN  PHA TIÊU ĐIỂM **** Chip led                                  : Bridgelux/N..

Đèn pha tiêu điểm - LED 13W PSLMM13L

1.509.000 VNĐ

MÁNG ĐÈN  PHA TIÊU ĐIỂM **** Chip led                                  : Cree/NICHIA..

ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM - LED 6W PSLQQ6L

520.000 VNĐ

MÁNG ĐÈN  PHA TIÊU ĐIỂM **** Chip led                                  : Cree/NICHIA..

ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM- LED 10W PSLPP10L

621.000 VNĐ

MÁNG ĐÈN  PHA TIÊU ĐIỂM **** Chip led                                  : BRIGELUX/NI..

ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM- LED 15W PSLSS15L

905.000 VNĐ

MÁNG ĐÈN  PHA TIÊU ĐIỂM **** Chip led                                  : BRIGELUX/NI..

Đèn pha tiêu điểm- LED 18W PSLMM18L

1.724.000 VNĐ

MÁNG ĐÈN  PHA TIÊU ĐIỂM **** Chip led                                  : Cree/NICHIA..

ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM- LED 20W PSLRR20L

1.248.000 VNĐ

MÁNG ĐÈN  PHA TIÊU ĐIỂM **** Chip led                                  : BRIGELUX/NI..

ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM-Paragon

30.000 VNĐ
21.000 VNĐ

Vui lòng xem sản phẩm trong nhóm..

Hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 Trang)