Hiển thị:

Rờ Le Nhiệt 0.54-0.80A (Loại K) LR2K0305

968.000 VNĐ

khởi động từ loại k dùng cho điều khiển động cơ Cuông dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC lắp đặt trê..

Rờ Le Nhiệt 10-14 A (Loại K) LR2K0321

1.079.800 VNĐ

khởi động từ loại k dùng cho điều khiển động cơ Cuông dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC lắp đặt trê..

Rờ Le Nhiệt 0.11 - 0.16A (Loại K) LR2K0301

984.500 VNĐ

khởi động từ loại k dùng cho điều khiển động cơ Cuông dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC lắp đặt trê..

Rờ Le Nhiệt 0.16 - 0.23A (Loại K) LR2K0302

984.500 VNĐ

khởi động từ loại k dùng cho điều khiển động cơ Cuông dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC lắp đặt trê..

Rờ Le Nhiệt 0.23 - 0.36A (Loại K) LR2K0303

984.500 VNĐ

khởi động từ loại k dùng cho điều khiển động cơ Cuông dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC lắp đặt trê..

Rờ Le Nhiệt 0.36-0.54A (Loại K) LR2K0304

984.500 VNĐ

khởi động từ loại k dùng cho điều khiển động cơ Cuông dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC lắp đặt trê..

Rờ Le Nhiệt 0.8 - 1.2A (Loại K) LR2K0306

984.500 VNĐ

khởi động từ loại k dùng cho điều khiển động cơ Cuông dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC lắp đặt trê..

Rờ Le Nhiệt 1.2 - 1.8A (Loại K) LR2K0307

984.500 VNĐ

khởi động từ loại k dùng cho điều khiển động cơ Cuông dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC lắp đặt trê..

Rờ Le Nhiệt 1.8-2.6A (Loại K) LR2K0308

984.500 VNĐ

khởi động từ loại k dùng cho điều khiển động cơ Cuông dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC lắp đặt trê..

Rờ Le Nhiệt 12-16 A (Loại K) LR2K0322

1.079.800 VNĐ

khởi động từ loại k dùng cho điều khiển động cơ Cuông dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC lắp đặt trê..

Rờ Le Nhiệt 2.6 - 3.7A (Loại K) LR2K0310

984.500 VNĐ

khởi động từ loại k dùng cho điều khiển động cơ Cuông dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC lắp đặt trê..

Rờ Le Nhiệt 3.7-5.5 A (Loại K) LR2K0312

984.500 VNĐ

khởi động từ loại k dùng cho điều khiển động cơ Cuông dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC lắp đặt trê..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 14 (2 Trang)