Hiển thị:

2AI và 2AO module cho PM2130, PM2230 METSEPM2KANLGIO22

3.207.600 VNĐ

Đo sóng hài đến bậc 31, truyền thông modbus, đồng hồ thời gian có pin dự phòng, bộ nhớ lưu trữ dữ liệu, module mở rộng DI/DO, AI/AO Vui lòng Liên Hệ : 0..

2DI và 2DO module cho PM2130, PM2230 METSEPM2KDGTLIO22

3.207.600 VNĐ

Đo sóng hài đến bậc 31, truyền thông modbus, đồng hồ thời gian có pin dự phòng, bộ nhớ lưu trữ dữ liệu, module mở rộng DI/DO, AI/AO Vui lòng Liên Hệ : 0..

Đồng hồ kỹ thuật số PM2000 VAFPE THD, độ chính xác 0,5%, đo sóng hài - 31 bậc, modbus

8.625.100 VNĐ

Đo sóng hài đến bậc 31, truyền thông modbus, đồng hồ thời gian có pin dự phòng, bộ nhớ lưu trữ dữ liệu, module mở rộng DI/DO, AI/AO Vui lòng Liên Hệ : 0..

Đồng hồ kỹ thuật số PM2000 VAFPE THD, độ chính xác 1%

7.606.500 VNĐ

Đo sóng hài đến bậc 31, truyền thông modbus, đồng hồ thời gian có pin dự phòng, bộ nhớ lưu trữ dữ liệu, module mở rộng DI/DO, AI/AO Vui lòng Liên Hệ : 0..

Đồng hồ kỹ thuật số PM2000 VAFPE THD, độ chính xác 1%

6.130.300 VNĐ

Đo sóng hài đến bậc 31, truyền thông modbus, đồng hồ thời gian có pin dự phòng, bộ nhớ lưu trữ dữ liệu, module mở rộng DI/DO, AI/AO Vui lòng Liên Hệ : 0..

Đồng hồ kỹ thuật số PM2000 VAFPE THD, độ chính xác 1%, đo sóng hài - 15 bậc, modbus

10.814.100 VNĐ

Đo sóng hài đến bậc 31, truyền thông modbus, đồng hồ thời gian có pin dự phòng, bộ nhớ lưu trữ dữ liệu, module mở rộng DI/DO, AI/AO Vui lòng Liên Hệ : 0..

Đồng hồ kỹ thuật số PM2000 VAFPE THD, độ chính xác 1%, đo sóng hài - 15 bậc, modbus

7.499.800 VNĐ

Đo sóng hài đến bậc 31, truyền thông modbus, đồng hồ thời gian có pin dự phòng, bộ nhớ lưu trữ dữ liệu, module mở rộng DI/DO, AI/AO Vui lòng Liên Hệ : 0..

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)