Hiển thị:

Đồng hồ tích hợp biến dòng 125A, thông số đo: kWh, U,I,P,F, kích thước 5x18mm, Modbus

10.725.000 VNĐ

Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 Vui lòng Liên Hệ : 0906861079 -0904218695 để nhận hệ số chiết khấu tốt nhất !..

Đồng hồ tích hợp biến dòng 125A, thông số đo: kWh.U,I,P,F, kích thước 5x18mm, Bacnet

12.609.300 VNĐ

Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 Vui lòng Liên Hệ : 0906861079 -0904218695 để nhận hệ số chiết khấu tốt nhất !..

Đồng hồ tích hợp biến dòng 63A, thông số đo kWh, kích thước 5x18mm

7.668.100 VNĐ

Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 Vui lòng Liên Hệ : 0906861079 -0904218695 để nhận hệ số chiết khấu tốt nhất !..

Đồng hồ tích hợp biến dòng 63A, thông số đo kWh, kích thước 5x18mm,

10.113.400 VNĐ

Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 Vui lòng Liên Hệ : 0906861079 -0904218695 để nhận hệ số chiết khấu tốt nhất !..

Đồng hồ tích hợp biến dòng 63A, thông số đo: kWh,U,I,P,F, kích thước 5x18mm, Bacnet

10.591.900 VNĐ

Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 Vui lòng Liên Hệ : 0906861079 -0904218695 để nhận hệ số chiết khấu tốt nhất !..

Đồng hồ tích hợp biến dòng 63A, thông số đo: kWh,U,I,P,F, kích thước 5x18mm, Modbus

8.382.000 VNĐ

Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 Vui lòng Liên Hệ : 0906861079 -0904218695 để nhận hệ số chiết khấu tốt nhất !..

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 Trang)