Hiển thị:

Đồng hồ 4 biểu giá PM5000, độ chính xác 0,5%, đo sóng hài - 31 bậc, modbus RS485

15.805.900 VNĐ

Đo sóng hài đến 31 bậc, truyền thông modbus, đồng hồ thời gian có pin dự phòng, bộ nhớ dự trữ dữ liệu, module mở rộng DI/DO, AI/AO Vui lòng Liên Hệ : 09..

Đồng hồ 4 biểu giá PM5000, độ chính xác 0,5%, đo sóng hài - 31 bậc, modbus RS485

13.347.400 VNĐ

Đo sóng hài đến 31 bậc, truyền thông modbus, đồng hồ thời gian có pin dự phòng, bộ nhớ dự trữ dữ liệu, module mở rộng DI/DO, AI/AO Vui lòng Liên Hệ : 09..

Đồng hồ 4 biểu giá PM5000, độ chính xác 0,5%, đo sóng hài - 31 bậc, modbus TCP/IP

19.317.100 VNĐ

Đo sóng hài đến 31 bậc, truyền thông modbus, đồng hồ thời gian có pin dự phòng, bộ nhớ dự trữ dữ liệu, module mở rộng DI/DO, AI/AO Vui lòng Liên Hệ : 09..

Đồng hồ 4 biểu giá PM5000, độ chính xác 0,5%, đo sóng hài - 31 bậc, modbus TCP/IP

17.561.500 VNĐ

Đo sóng hài đến 31 bậc, truyền thông modbus, đồng hồ thời gian có pin dự phòng, bộ nhớ dự trữ dữ liệu, module mở rộng DI/DO, AI/AO Vui lòng Liên Hệ : 09..

Đồng hồ 8 biểu giá PM5000, độ chính xác 0,2%, đo sóng hài - 63 bậc, modbus TCP/IP

30.498.600 VNĐ

Đo sóng hài đến 31 bậc, truyền thông modbus, đồng hồ thời gian có pin dự phòng, bộ nhớ dự trữ dữ liệu, module mở rộng DI/DO, AI/AO Vui lòng Liên Hệ : 09..

Đồng hồ 8 biểu giá PM5000, độ chính xác 0,2%, đo sóng hài - 63 bậc, modbus TCP/IP

32.872.400 VNĐ

Đo sóng hài đến 31 bậc, truyền thông modbus, đồng hồ thời gian có pin dự phòng, bộ nhớ dự trữ dữ liệu, module mở rộng DI/DO, AI/AO Vui lòng Liên Hệ : 09..

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 Trang)