Hiển thị:

MCB 2P 16A/4.5kA EZ9F34216

228.800 VNĐ
137.280 VNĐ

Schneider Easy9 MCB 2P, 4.5kA, 230V, C curveModel: EZ9F34216 - 2P 16A 4.5kA, 230VMCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạ..

MCB 2P 25A/4.5kA EZ9F34225

228.800 VNĐ
137.280 VNĐ

Schneider Easy9 MCB 2P, 4.5kA, 230V, C curveModel: EZ9F34225 - 2P 25A 4.5kA, 230VMCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạ..

MCB 2P 32A/4.5kA EZ9F34232

228.800 VNĐ
137.280 VNĐ

Schneider Easy9 MCB 2P, 4.5kA, 230V, C curveModel: EZ9F34232 - 2P 32A 4.5kA, 230VMCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạ..

MCB 2P 50A/4.5kA EZ9F34250

378.400 VNĐ
227.040 VNĐ

Schneider Easy9 MCB 2P, 4.5kA, 230V, C curveModel: EZ9F34250 - 2P 50A 4.5kA, 230VMCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạ..

MCB 2P 63A/4.5kA EZ9F34263

378.400 VNĐ
227.040 VNĐ

Schneider Easy9 MCB 2P, 4.5kA, 230V, C curveModel: EZ9F34206 - 2P 6A 4.5kA, 230VMCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạn..

MCB 3P 20A/4.5kA EZ9F34320

379.500 VNĐ
227.700 VNĐ

Schneider Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 230V, C curveModel: EZ9F34320 - 3P 20A 4.5kA, 230VMCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạ..

MCB 1P 20A/4.5kA EZ9F34120

82.500 VNĐ
49.500 VNĐ

Schneider Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curveModel: EZ9F34120 - 1P 20A 4.5kA, 230VMCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạ..

MCB 1P 25A/4.5kA EZ9F34125

82.500 VNĐ
49.500 VNĐ

Schneider Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curveModel: EZ9F34125 - 1P 25A 4.5kA, 230VMCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạ..

MCB 1P 32A/4,5kA EZ9F34132

82.500 VNĐ
49.500 VNĐ

Schneider Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curveModel: EZ9F34132 - 1P 32A 4.5kA, 230VMCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạ..

MCB 1P 40A/4,5kA EZ9F34140

121.000 VNĐ
72.600 VNĐ

Schneider Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curveModel: EZ9F34149 - 1P 40A 4.5kA, 230VMCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạ..

MCB 1P 50A/4,5kA EZ9F34150

196.900 VNĐ
118.140 VNĐ

Schneider Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curveModel: EZ9F34150 - 1P 50A 4.5kA, 230VMCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạ..

MCB 1P 63A/4,5kA EZ9F34163

196.900 VNĐ
118.140 VNĐ

Schneider Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curveModel: EZ9F34163 - 1P 63A 4.5kA, 230VMCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát ,bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 29 (3 Trang)