Hiển thị:

MCB 2P 16A/4.5kA EZ9F34216

203.500 VNĐ

MCB  2P 16A/4.5kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Tiêu chuẩn IEC 898 Đường cong loại C Vui lò..

MCB 2P 25A/4.5kA EZ9F34225

203.500 VNĐ

MCB  2P 25A/4.5kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Tiêu chuẩn IEC 898 Đường cong loại C..

MCB 2P 32A/4.5kA EZ9F34232

203.500 VNĐ

MCB  2P 32A/4.5kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Tiêu chuẩn IEC 898 Đường cong loại C..

MCB 2P 50A/4.5kA EZ9F34250

315.700 VNĐ

MCB  2P 50A/4.5kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Tiêu chuẩn IEC 898 Đường cong loại C..

MCB 2P 63A/4.5kA EZ9F34263

315.700 VNĐ

MCB  2P 63A/4.5kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Tiêu chuẩn IEC 898 Đường cong loại C..

MCB 3P 20A/4.5kA EZ9F34320

361.900 VNĐ

MCB  3P 20A/4.5kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Tiêu chuẩn IEC 898 Đường cong loại C..

MCB 1P 20A/4.5kA EZ9F34120

78.100 VNĐ

MCB 1P 25A/4.5kA  dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Tiêu chuẩn IEC 898 Đường cong loại C..

MCB 1P 25A/4.5kA EZ9F34125

80.300 VNĐ
56.210 VNĐ

MCB 1P 25A/4.5kA  dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Tiêu chuẩn IEC 898 Đường cong loại C..

MCB 1P 32A/4,5kA EZ9F34132

80.300 VNĐ
56.210 VNĐ

MCB 1P 32A/4,5kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Tiêu chuẩn IEC 898 Đường cong loại C..

MCB 1P 40A/4,5kA EZ9F34140

117.700 VNĐ

MCB 1P 40A/4,5kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Tiêu chuẩn IEC 898 Đường cong loại C..

MCB 1P 50A/4,5kA EZ9F34150

185.900 VNĐ

MCB 1P 50A/4,5kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Tiêu chuẩn IEC 898 Đường cong loại C..

MCB 1P 63A/4,5kA EZ9F34163

185.900 VNĐ

MCB 1P 63A/4,5kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Tiêu chuẩn IEC 898 Đường cong loại C..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 29 (3 Trang)