Hiển thị:

ELCB 3P 100A 25kA EZCV250N3100

8.473.300 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250N3100 ) DÒNG ĐIỆN : 100A SỐ PHA : 3P ICU = 25kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐ..

ELCB 3P 100A 36kA EZCV250H3100

9.427.000 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250H3100) DÒNG ĐIỆN : 100A SỐ PHA : 3P ICU = 36kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐNG D&O..

ELCB 3P 125A 25kA EZCV250N3125

8.871.500 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250N3125 ) DÒNG ĐIỆN : 125A SỐ PHA : 3P ICU = 25kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐ..

ELCB 3P 125A 36kA EZCV250H3125

10.971.400 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250H3125) DÒNG ĐIỆN : 125A SỐ PHA : 3P ICU = 36kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐNG D&O..

ELCB 3P 150A 25kA EZCV250N3150

10.370.800 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250N3150) DÒNG ĐIỆN : 150A SỐ PHA : 3P ICU = 25kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐN..

ELCB 3P 150A 36kA EZCV250H3150

13.080.400 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250H3150) DÒNG ĐIỆN : 150A SỐ PHA : 3P ICU = 36kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐNG D&O..

ELCB 3P 160A 25kA EZCV250N3160

10.370.800 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250N3160) DÒNG ĐIỆN : 160A SỐ PHA : 3P ICU = 25kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐN..

ELCB 3P 160A 36kA EZCV250H3160

13.082.400 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250H3160) DÒNG ĐIỆN : 160A SỐ PHA : 3P ICU = 36kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐNG D&O..

ELCB 3P 175A 25kA EZCV250N3175

11.235.400 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250N3175) DÒNG ĐIỆN : 175A SỐ PHA : 3P ICU = 25kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐN..

ELCB 3P 175A 36kA EZCV250H3175

16.102.900 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250H3175) DÒNG ĐIỆN : 175A SỐ PHA : 3P ICU = 36kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐNG D&O..

ELCB 3P 200A 25kA EZCV250N3200

12.335.200 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250N3200) DÒNG ĐIỆN : 200A SỐ PHA : 3P ICU = 25kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐN..

ELCB 3P 200A 36kA EZCV250H3200

16.102.900 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250H3200) DÒNG ĐIỆN : 200A SỐ PHA : 3P ICU = 36kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐNG D&O..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 41 (4 Trang)