Hiển thị:

BÓNG LED đổi màu 20W SBBM0201

135.000 VNĐ

BÓNG LED đổi màu 20W đui E27  được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt. Với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED ..

BÓNG LED đổi màu 30W SBBM0301

182.000 VNĐ

BÓNG LED đổi màu 30W đui E27  được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt. Với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED ..

BÓNG LED đổi màu 3W SBBM0031

45.000 VNĐ

BÓNG LED đổi màu 3W đui E27  được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt. Với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED s..

BÓNG LED đổi màu 40W SBBM0401

241.000 VNĐ

BÓNG LED đổi màu 40W đui E27  được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt. Với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED ..

BÓNG LED đổi màu 5W SBBM0051

51.000 VNĐ

BÓNG LED đổi màu 5W đui E27  được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt. Với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED s..

BÓNG LED đổi màu 7W SBBM0071

61.000 VNĐ

BÓNG LED đổi màu 7W đui E27  được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt. Với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED s..

BÓNG LED đổi màu 9W SBBM0091

67.000 VNĐ

BÓNG LED đổi màu 9W đui E27  được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt. Với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED s..

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)