Hiển thị:

Ổ cắm kéo dài quay tay

Liên hệ

Ổ cắm tay quay sản phẩm phù hợp với mọi công trình..

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu Rulo - loại chống xoắn dây QTX2025

937.000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 20M SỐ LÕI DÂY : 2 X 2.5 MM CÔNG SUẤT :  vui lòng liên hệ..

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu Rulo - loại chống xoắn dây QTX3025

1.220.000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 30M SỐ LÕI DÂY : 3 X 2.5 MM CÔNG SUẤT :  vui lòng liên hệ..

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu Rulo - loại dùng cho công trường QT2025

750.000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 20M SỐ LÕI DÂY : 2 X 2.5 MM CÔNG SUẤT :  vui lòng liên hệ..

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu Rulo - loại dùng cho công trường QT3025

1.020.000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 30M SỐ LÕI DÂY : 2 X 2.5 MM CÔNG SUẤT :  vui lòng liên hệ..

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu Rulo - loại phổ thông QN20-2-10A

366.000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 20M SỐ LÕI DÂY : 2 CÔNG SUẤT : 10A vui lòng liên hệ : 09068610..

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu Rulo - loại phổ thông QN20-2-15A

375.000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 20M SỐ LÕI DÂY : 2 CÔNG SUẤT : 10A vui lòng liên hệ : 09068610..

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu Rulo - loại phổ thông QN20-3-13A

525.000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3  SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 20M SỐ LÕI DÂY : 3 CÔNG SUẤT : 13A vui lòng liên hệ : 090686..

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu Rulo - loại phổ thông QN20-3-15A

454.000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3  SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 20M SỐ LÕI DÂY : 3 CÔNG SUẤT : 10A vui lòng liên hệ : 090686..

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu Rulo - loại phổ thông QN30-2-10A

565.000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 30M SỐ LÕI DÂY : 2 CÔNG SUẤT : 10A vui lòng liên hệ : 09068610..

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu Rulo - loại phổ thông QN30-2-15A

647.000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 30M SỐ LÕI DÂY : 2 CÔNG SUẤT : 15A vui lòng liên hệ : 09068610..

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu Rulo - loại phổ thông QN30-3-10A

750.000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 30M SỐ LÕI DÂY : 3 CÔNG SUẤT : 10A vui lòng liên hệ : 0906861079 -..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 39 (4 Trang)