Quạt trần trang trí

Trang chủ » Quạt trần trang trí

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Hiển thị:
9,112,000VNĐ

Công suất : Động cơ: 55W / Quạt: 80W / Đèn: LED 24W Ánh sáng: 3 chế độ (vàng, trắng, trung tính) Màu sắc: Nâu Số lượng cánh: 5 Đường kính cánh Ø (mm): 1320 Chiều cao quạt H (mm): 390 Điện áp: 250V/50Hz Thời gian hẹn giờ tắt: 1/2/4/8 giờ Điều khiển từ xa: có Tốc độ quay: 3

9,310,000VNĐ

Công suất : Động cơ: 55W / Quạt: 80W / Đèn: LED 24W Ánh sáng: 3 chế độ (vàng, trắng, trung tính) Màu sắc: Đen Số lượng cánh: 3 Đường kính cánh Ø (mm): 1320 Chiều cao quạt H (mm): 385 Điện áp: 250V/50Hz Thời gian hẹn giờ tắt: 1/2/4/8 giờ Điều khiển từ xa: có Tốc độ quay: 3

10,846,000VNĐ

Công suất : Động cơ: 55W / Quạt: 60W / Đèn: LED 24W Ánh sáng: 3 chế độ (vàng, trắng, trung tính) Màu sắc: Trắng Số lượng cánh: 6 Đường kính cánh Ø (mm): 1320 Chiều cao quạt H (mm): 345 Điện áp: 250V/50Hz Thời gian hẹn giờ tắt: 1/2/4/8 giờ Điều khiển từ xa: có Tốc độ quay: 3

10,330,000VNĐ

Công suất : Động cơ: 55W / Quạt: 100W / Đèn: LED 24W Ánh sáng: 3 chế độ (vàng, trắng, trung tính) Màu sắc: Nâu Số lượng cánh: 5 Đường kính cánh Ø (mm): 1320 Chiều cao quạt H (mm): 395 Điện áp: 250V/50Hz Thời gian hẹn giờ tắt: 1/2/4/8 giờ Điều khiển từ xa: có Tốc độ quay: 3

12,613,000VNĐ

Công suất : Động cơ: 55W / Quạt: 75W / Đèn: LED 24W Ánh sáng: 3 chế độ (vàng, trắng, trung tính) Màu sắc: Nâu Số lượng cánh: 5 Đường kính cánh Ø (mm): 1320 Chiều cao quạt H (mm): 430 Điện áp: 250V/50Hz Đảo chiều: có Thời gian hẹn giờ tắt: 1/2/4/8 giờ Điều khiển từ xa: có Tốc độ quay: 3

11,737,000VNĐ

Công suất : Động cơ: 55W / Quạt: 75W / Đèn: LED 24W Ánh sáng: 3 chế độ (vàng, trắng, trung tính) Màu sắc: Nâu Số lượng cánh: 5 Đường kính cánh Ø (mm): 1320 Chiều cao quạt H (mm): 430 Điện áp: 250V/50Hz Đảo chiều: có Thời gian hẹn giờ tắt: 1/2/4/8 giờ Điều khiển từ xa: có Tốc độ quay: 3

8,822,000VNĐ

Công suất : Động cơ: 55W / Quạt: 60W / Đèn: LED 18W Ánh sáng: 3 chế độ (vàng, trắng, trung tính) Màu sắc: Trắng Số lượng cánh: 3 Đường kính cánh Ø (mm): 1320 Chiều cao quạt H (mm): 380 Điện áp: 250V/50Hz Thời gian hẹn giờ tắt: 1/2/4/8 giờ Điều khiển từ xa: có Tốc độ quay: 3

4,801,000VNĐ

Màu sắc: Bạc Số lượng cánh: 4 Đường kính cánh Ø (cm): 40 Độ cao chiều chỉnh được H (cm): 130 – 150 Điện áp: 250V/50Hz Tốc độ quay: 3

5,305,000VNĐ

Màu sắc: Bạc Số lượng cánh: 4 Đường kính cánh Ø (cm): 45 Độ cao chiều chỉnh được H (cm): 130 – 150 Điện áp: 250V/50Hz Tốc độ quay: 3

10,278,000VNĐ

Công suất : Động cơ: 55W / Quạt: 70W / Đèn: LED 15W (3W x 5 bóng Led E27) Màu sắc: Đen, Nâu Số lượng cánh: 5 Đường kính cánh Ø (mm): 1320 Chiều cao quạt H (mm): 500 Đảo chiều: Có Điện áp: 250V/50Hz Thời gian hẹn giờ tắt: 1/2/4/8 giờ Điều khiển: dây kéo Tốc độ quay: 3

11,737,000VNĐ

Công suất : Động cơ: 55W / Quạt: 70W / Đèn: LED 24W Ánh sáng: 3 chế độ (vàng, trắng, trung tính) Màu sắc: Trắng Số lượng cánh: 4 Đường kính cánh Ø (mm): 1220 Chiều cao quạt H (mm): 530 Điện áp: 250V/50Hz Thời gian hẹn giờ tắt: 1/2/4/8 giờ Điều khiển từ xa: có Tốc độ quay: 3

12,321,000VNĐ

Công suất : Động cơ: 55W / Quạt: 70W / Đèn: LED 24W (3W x 6 bóng LED E27) Màu sắc: Đen, Nâu Số lượng cánh: 3 Đường kính cánh Ø (mm): 1220 Chiều cao quạt H (mm): 620 Điện áp: 250V/50Hz Thời gian hẹn giờ tắt: 1/2/4/8 giờ Điều khiển từ xa: có Tốc độ quay: 3