ĐÈN LED SÂN VƯỜN

Trang chủ » Đèn Chiếu sáng Duhal » ĐÈN LED NGOÀI TRỜI DUHAL » ĐÈN LED SÂN VƯỜN

Hiển thị 1–12 của 60 kết quả

Hiển thị 1–12 của 60 kết quả

Hiển thị:

Công suất: 3W Kích thước LxWxH (mm): 60x80x240 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 300lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 Cấp độ bảo vệ (IP): 65 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang [...]

Công suất: 3W Kích thước LxWxH (mm): 44x74x248 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 300lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 Cấp độ bảo vệ (IP): 65 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang [...]

Công suất: 5W Kích thước LxWxH (mm): 98x95x300 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 Cấp độ bảo vệ (IP): 65 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang [...]

Công suất: 5W Kích thước LxWxH (mm): 98x95x300 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 Cấp độ bảo vệ (IP): 65 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang [...]

Công suất: 5W Kích thước LxWxH (mm): 98x150x300 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 Cấp độ bảo vệ (IP): 65 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang [...]

Công suất: 5W Kích thước LxWxH (mm): 95x138x357 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 Cấp độ bảo vệ (IP): 65 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang [...]

Công suất: 5W Kích thước LxWxH (mm): 76x134x344 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 Cấp độ bảo vệ (IP): 65 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang [...]

Công suất: 5W Kích thước LxWxH (mm): 76x150x344 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 Cấp độ bảo vệ (IP): 65 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang [...]

Công suất: 5W Kích thước LxWxH (mm): 97x122x283 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 Cấp độ bảo vệ (IP): 65 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang [...]

Công suất: 5W Kích thước LxWxH (mm): 97x139x283 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 Cấp độ bảo vệ (IP): 65 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang [...]

Công suất: 5W Kích thước ØxH (mm): 75×179 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 Cấp độ bảo vệ (IP): 65 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng [...]

Công suất: 5W Kích thước ØxH (mm): 75×224 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 Cấp độ bảo vệ (IP): 65 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang [...]