ĐÈN LED CHIẾU SÂU

Trang chủ » Đèn Chiếu sáng Duhal » ĐÈN LED TRANG TRÍ DUHAL » ĐÈN LED CHIẾU SÂU

Hiển thị 1–12 của 32 kết quả

Hiển thị 1–12 của 32 kết quả

Hiển thị:

Công suất: 10W Kích thước ØxH (mm): 75×135 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1000lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85   /W: Vỏ trắng ,  /B: Vỏ đen CATALOGUE ​ Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện [...]

Công suất: 10W Kích thước ØxH (mm): 75×290 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1000lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85   /W: Vỏ trắng ,  /B: Vỏ đen CATALOGUE ​ Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện [...]

Công suất: 10W Kích thước ØxH (mm): 75×300 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1000lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85   /W: Vỏ trắng ,  /B: Vỏ đen CATALOGUE ​ Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện [...]

Công suất: 10W Kích thước ØxH (mm): 75×160 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1000lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85   /W: Vỏ trắng ,  /B: Vỏ đen CATALOGUE Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang [...]

Công suất: 10W Kích thước ØxH (mm): 75×130 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1000lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85   /W: Vỏ trắng ,  /B: Vỏ đen Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng [...]

Công suất: 12W Kích thước ØxH (mm): 100×300 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 900lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85   /W: Vỏ trắng ,  /B: Vỏ đen Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng [...]

Công suất: 12W Kích thước ØxH (mm): 100×200 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 900lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 /W: Vỏ trắng ,  /B: Vỏ đen Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. [...]

Công suất: 12W Kích thước ØxH (mm): 100×150 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85 /W: Vỏ trắng ,  /B: Vỏ đen Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. [...]

Công suất: 15W Kích thước ØxH (mm): 94×150 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85   /W: Vỏ trắng ,  /B: Vỏ đen Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng [...]

Công suất: 18W Kích thước ØxH (mm): 120×300 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85   /W: Vỏ trắng ,  /B: Vỏ đen Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng [...]

Công suất: 18W Kích thước ØxH (mm): 120×200 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85   /W: Vỏ trắng ,  /B: Vỏ đen Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng [...]

Công suất: 18W Kích thước ØxH (mm): 120×150 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1500lm Chỉ số hoàn màu (CRI):  lớn hơn 85   /W: Vỏ trắng ,  /B: Vỏ đen Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng [...]