Cuộn dây dài quay tay

Trang chủ » Thiết bị điện Lioa » Cuộn dây dài quay tay

Hiển thị 1–12 của 40 kết quả

Hiển thị 1–12 của 40 kết quả

Hiển thị:

Ổ cắm tay quay sản phẩm phù hợp với mọi công trình

937,000VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 20M SỐ LÕI DÂY : 2 X 2.5 MM CÔNG SUẤT :  vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất 

1,220,000VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 30M SỐ LÕI DÂY : 3 X 2.5 MM CÔNG SUẤT :  vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất 

750,000VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 20M SỐ LÕI DÂY : 2 X 2.5 MM CÔNG SUẤT :  vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất 

1,020,000VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 30M SỐ LÕI DÂY : 2 X 2.5 MM CÔNG SUẤT :  vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất 

366,000VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 20M SỐ LÕI DÂY : 2 CÔNG SUẤT : 10A vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất 

375,000VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 20M SỐ LÕI DÂY : 2 CÔNG SUẤT : 10A vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất 

525,000VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3  SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 20M SỐ LÕI DÂY : 3 CÔNG SUẤT : 13A vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất 

454,000VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3  SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 20M SỐ LÕI DÂY : 3 CÔNG SUẤT : 10A vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất 

565,000VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 30M SỐ LÕI DÂY : 2 CÔNG SUẤT : 10A vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất 

647,000VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 30M SỐ LÕI DÂY : 2 CÔNG SUẤT : 15A vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất 

750,000VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI *** SỐ Ổ CẮM : 3 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 30M SỐ LÕI DÂY : 3 CÔNG SUẤT : 10A vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất