Ổ cắm kéo dài

Trang chủ » Thiết bị điện Lioa » Ổ cắm kéo dài

Hiển thị 1–12 của 158 kết quả

Hiển thị 1–12 của 158 kết quả

Hiển thị:
91,000VNĐ

ổ kéo dài *** CÔNG SUẤT : 16A SỐ Ổ CẮM : 2 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 3M SỐ LÕI DÂY : 2 vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất

50,000VNĐ

ổ kéo dài *** SỐ Ổ CẮM : 5 SỐ CÔNG TẮC :  CHIỀU DÀI DÂY : 3M SỐ LÕI DÂY :  vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất

427,000VNĐ

ổ kéo dài *** SỐ Ổ CẮM : 10 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 3M SỐ LÕI DÂY : 3 vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất

77,000VNĐ

ổ kéo dài *** SỐ Ổ CẮM : 3 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 5M SỐ LÕI DÂY :  vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất

80,000VNĐ

ổ kéo dài *** SỐ Ổ CẮM : 3 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 5M SỐ LÕI DÂY :  vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất

42,000VNĐ

ổ kéo dài *** SỐ Ổ CẮM : 3 SỐ CÔNG TẮC :  CHIỀU DÀI DÂY : 3M SỐ LÕI DÂY :  vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất

51,000VNĐ

ổ kéo dài *** SỐ Ổ CẮM : 3 SỐ CÔNG TẮC :  CHIỀU DÀI DÂY : 5M SỐ LÕI DÂY :  vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất

269,000VNĐ

ổ kéo dài *** SỐ Ổ CẮM : 4 SỐ CÔNG TẮC : 4 CHIỀU DÀI DÂY : 2.5M SỐ LÕI DÂY : 2 vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất

78,000VNĐ

ổ kéo dài *** SỐ Ổ CẮM : 4 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 5M SỐ LÕI DÂY :  vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất

55,000VNĐ

ổ kéo dài *** SỐ Ổ CẮM : 4 SỐ CÔNG TẮC :  CHIỀU DÀI DÂY : 3M SỐ LÕI DÂY :  vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất

318,000VNĐ

ổ kéo dài *** SỐ Ổ CẮM : 5 SỐ CÔNG TẮC : 5 CHIỀU DÀI DÂY : 2.5M SỐ LÕI DÂY : 2 vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất

362,000VNĐ

ổ kéo dài *** SỐ Ổ CẮM : 6 SỐ CÔNG TẮC : 1 CHIỀU DÀI DÂY : 3M SỐ LÕI DÂY : 3 vui lòng liên hệ : 0906861079 – 0904218695 để được tư vấn trực tiếp và nhận hệ số chiết khấu tốt nhất