LED PHA FLD3

Trang chủ » Thiết bị điện MPE » ĐÈN LED MPE » LED PHA » LED PHA FLD3

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Hiển thị:
58,245,000VNĐ

Đèn LED Pha FLD3 1000W Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/2800-3200K. Đèn LED Pha FLD3 1000W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD3-1000T, FLD3-10800V có cùng mức giá 58.245.000 đồng Quang thông: 120.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 100-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, hiệu [...]

2,721,400VNĐ

Đèn LED Pha FLD3 100W Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/2800-3200K. Đèn LED Pha FLD3 100W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD3-100T, FLD3-100V có cùng mức giá 2.721.400 đồng Quang thông: 12.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 100-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, hiệu [...]

369,900VNĐ

Đèn LED Pha FLD3 10W Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/2800-3200K. Đèn LED Pha FLD3 10W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD3-10T, FLD3-10V có cùng mức giá 336.300 đồng Quang thông: 1.200 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 100-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, [...]

3,463,900VNĐ

Đèn LED Pha FLD3 150W Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/2800-3200K. Đèn LED Pha FLD3 150W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD3-150T, FLD3-150V có cùng mức giá 3.463.900 đồng Quang thông: 18.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 100-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, hiệu [...]

5,174,400VNĐ

Đèn LED Pha FLD3 200W Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/2800-3200K. Đèn LED Pha FLD3 200W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD3-200T, FLD3-200V có cùng mức giá 5.174.400 đồng Quang thông: 24.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 100-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, hiệu [...]

581,900VNĐ

Đèn LED Pha FLD3 20W Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/2800-3200K. Đèn LED Pha FLD3 20W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD3-20T, FLD3-20V có cùng mức giá 581.900 đồng Quang thông: 2.400 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 100-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, hiệu [...]

9,075,000VNĐ

Đèn LED Pha FLD3 300W Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/2800-3200K. Đèn LED Pha FLD3 300W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD3-300T, FLD3-300V có cùng mức giá 9.075.000 đồng Quang thông: 36.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 100-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, hiệu [...]

768,900VNĐ

Đèn LED Pha FLD3 30W Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/2800-3200K. Đèn LED Pha FLD3 30W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD3-30T, FLD3-30V có cùng mức giá 768.900 đồng Quang thông: 3.600 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 100-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, hiệu [...]

20,130,000VNĐ

Đèn LED Pha FLD3 400W Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/2800-3200K. Đèn LED Pha FLD3 400W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD3-400T, FLD3-400V có cùng mức giá 20.130.000 đồng Quang thông: 48.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 100-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, hiệu [...]

23,397,000VNĐ

Đèn LED Pha FLD3 500W Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/2800-3200K. Đèn LED Pha FLD3 500W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD3-500T, FLD3-500V có cùng mức giá 23.397.000 đồng Quang thông: 60.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 100-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, hiệu [...]

1,098,900VNĐ

Đèn LED Pha FLD3 50W Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/2800-3200K. Đèn LED Pha FLD3 50W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD3-50T, FLD3-50V có cùng mức giá 1.098.900 đồng Quang thông: 6.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 100-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, hiệu [...]

26,125,000VNĐ

Đèn LED Pha FLD3 600W Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/2800-3200K. Đèn LED Pha FLD3 600W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD3-600T, FLD3-600V có cùng mức giá 26.125.000 đồng Quang thông: 72.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 100-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, hiệu [...]