LED PHA FLD5

Trang chủ » Thiết bị điện MPE » ĐÈN LED MPE » LED PHA » LED PHA FLD5

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Hiển thị:
1,487,700VNĐ

Đèn LED Pha FLD5 100W Nhiệt độ màu (CCT): 7000K/3000K. Đèn LED Pha FLD5 100W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD5-100T, FLD5-100V có cùng mức giá 1.487.700 đồng Quang thông: 12.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 175-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, [...]

257,300VNĐ

Đèn LED Pha FLD5 10W Nhiệt độ màu (CCT): 7000K/3000K. Đèn LED Pha FLD5 10W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD5-10T, FLD5-10V có cùng mức giá 257.300 đồng Quang thông: 1.100 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 175-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, [...]

2,481,900VNĐ

Đèn LED Pha FLD5 150W Nhiệt độ màu (CCT): 7000K/3000K. Đèn LED Pha FLD5 150W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD5-150T, FLD5-150V có cùng mức giá 2.481.900 đồng Quang thông: 18.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 175-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, [...]

3,560,200VNĐ

Đèn LED Pha FLD5 200W Nhiệt độ màu (CCT): 7000K/3000K. Đèn LED Pha FLD5 200W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD5-200T, FLD5-200V có cùng mức giá 3.560.200 đồng Quang thông: 24.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 175-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, [...]

416,400VNĐ

Đèn LED Pha FLD5 20W Nhiệt độ màu (CCT): 7000K/3000K. Đèn LED Pha FLD5 20W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD5-20T, FLD5-20V có cùng mức giá 416.400 đồng Quang thông: 2.200 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 175-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, [...]

7,998,800VNĐ

Đèn LED Pha FLD5 300W Nhiệt độ màu (CCT): 7000K/3000K. Đèn LED Pha FLD5 300W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD5-300T, FLD5-300V có cùng mức giá 7.998.800 đồng Quang thông: 36.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 175-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, [...]

524,000VNĐ

Đèn LED Pha FLD5 30W Nhiệt độ màu (CCT): 7000K/3000K. Đèn LED Pha FLD5 30W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD5-30T, FLD5-30V có cùng mức giá 524.000 đồng Quang thông: 3.300 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 175-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, [...]

9,470,700VNĐ

Đèn LED Pha FLD5 400W Nhiệt độ màu (CCT): 7000K/3000K. Đèn LED Pha FLD5 400W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD5-400T, FLD5-400V có cùng mức giá 9.470.700 đồng Quang thông: 48.000 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 175-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, [...]

655,000VNĐ

Đèn LED Pha FLD5 50W Nhiệt độ màu (CCT): 7000K/3000K. Đèn LED Pha FLD5 50W có 2 loại ánh sáng trắng, vàng tương ứng với các mã FLD5-50T, FLD5-50V có cùng mức giá 655.000 đồng Quang thông: 5.500 lm Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS Điện áp: 175-240VAC Chip LED: SMD 2835. Có độ bền, [...]