VIỀN VÀNG - BẠC

Trang chủ » Thiết bị điện MPE » SẢN PHẨM SMART » SMART CONTROL » CÔNG TẮC THÔNG MINH » VIỀN VÀNG - BẠC

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hiển thị:
840,600VNĐ

Kích thước: 120mm x 72mm x 43mm Tải định mức: 1.000W/ gang (LED: 200W max/gang) Tiêu chuẩn châu ÂuCE ROHS Có thể điều khiển bật, tắt đèn từ xa qua kết nối Wifi với smartphone Điều khiển qua app MPE Smart Control Xem hướng dẫn kết nối app tại đây: https://mpe.com.vn/Data/Sites/1/media/download/smart-control-huong-dan-cai-dat.pdf  Công ty TNHH FULLSHINE là [...]

840,600VNĐ

Kích thước: 120mm x 72mm x 43mm Tải định mức: 1.000W/ gang (LED: 200W max/gang) Tiêu chuẩn châu ÂuCE ROHS Có thể điều khiển bật, tắt đèn từ xa qua kết nối Wifi với smartphone Điều khiển qua app MPE Smart Control Xem hướng dẫn kết nối app tại đây: https://mpe.com.vn/Data/Sites/1/media/download/smart-control-huong-dan-cai-dat.pdf  Công ty TNHH FULLSHINE là [...]

935,400VNĐ

Kích thước: 120mm x 72mm x 43mm Tải định mức: 1.000W/ gang (LED: 200W max/gang) Tiêu chuẩn châu ÂuCE ROHS Có thể điều khiển bật, tắt đèn từ xa qua kết nối Wifi với smartphone Điều khiển qua app MPE Smart Control Xem hướng dẫn kết nối app tại đây: https://mpe.com.vn/Data/Sites/1/media/download/smart-control-huong-dan-cai-dat.pdf  Công ty TNHH FULLSHINE là [...]

935,400VNĐ

Kích thước: 120mm x 72mm x 43mm Tải định mức: 1.000W/ gang (LED: 200W max/gang) Tiêu chuẩn châu ÂuCE ROHS Có thể điều khiển bật, tắt đèn từ xa qua kết nối Wifi với smartphone Điều khiển qua app MPE Smart Control Xem hướng dẫn kết nối app tại đây: https://mpe.com.vn/Data/Sites/1/media/download/smart-control-huong-dan-cai-dat.pdf  Công ty TNHH FULLSHINE là [...]

995,700VNĐ

Kích thước: 120mm x 72mm x 43mm Tải định mức: 1.000W/ gang (LED: 200W max/gang) Tiêu chuẩn châu ÂuCE ROHS Có thể điều khiển bật, tắt đèn từ xa qua kết nối Wifi với smartphone Điều khiển qua app MPE Smart Control Xem hướng dẫn kết nối app tại đây: https://mpe.com.vn/Data/Sites/1/media/download/smart-control-huong-dan-cai-dat.pdf  Công ty TNHH FULLSHINE là [...]

995,700VNĐ

Kích thước: 120mm x 72mm x 43mm Tải định mức: 1.000W/ gang (LED: 200W max/gang) Tiêu chuẩn châu ÂuCE ROHS Có thể điều khiển bật, tắt đèn từ xa qua kết nối Wifi với smartphone Điều khiển qua app MPE Smart Control Xem hướng dẫn kết nối app tại đây: https://mpe.com.vn/Data/Sites/1/media/download/smart-control-huong-dan-cai-dat.pdf  Công ty TNHH FULLSHINE là [...]

1,064,700VNĐ

Kích thước: 120mm x 72mm x 43mm Tải định mức: 1.000W/ gang (LED: 200W max/gang) Tiêu chuẩn châu ÂuCE ROHS Có thể điều khiển bật, tắt đèn từ xa qua kết nối Wifi với smartphone Điều khiển qua app MPE Smart Control Xem hướng dẫn kết nối app tại đây: https://mpe.com.vn/Data/Sites/1/media/download/smart-control-huong-dan-cai-dat.pdf  Công ty TNHH FULLSHINE là [...]

1,064,700VNĐ

Kích thước: 120mm x 72mm x 43mm Tải định mức: 1.000W/ gang (LED: 200W max/gang) Tiêu chuẩn châu ÂuCE ROHS Có thể điều khiển bật, tắt đèn từ xa qua kết nối Wifi với smartphone Điều khiển qua app MPE Smart Control Xem hướng dẫn kết nối app tại đây: https://mpe.com.vn/Data/Sites/1/media/download/smart-control-huong-dan-cai-dat.pdf  Công ty TNHH FULLSHINE là [...]