MCB SMART

Trang chủ » Thiết bị điện MPE » SẢN PHẨM SMART » SMART CONTROL » THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT THÔNG MINH » MCB SMART

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị:
1,731,400VNĐ

Số cực: 1P Dòng định mức In (A): 20A Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện – Nhật ký điện năng [...]

1,731,400VNĐ

Số cực: 1P Dòng định mức In (A): 32A Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện – Nhật ký điện năng tiêu [...]

1,731,400VNĐ

Số cực: 1P Dòng định mức In (A): 63A Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện – Nhật ký điện năng [...]

4,363,600VNĐ

Số cực: 2P Dòng định mức In (A): 32A Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện – Nhật ký điện năng [...]

4,363,600VNĐ

Số cực: 2P Dòng định mức In (A): 63A Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện – Nhật ký điện năng [...]

4,363,300VNĐ

Số cực: 2P Dòng định mức In (A): 80A Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện – Nhật ký điện năng [...]

6,615,800VNĐ

Số cực: 3P Dòng định mức In (A): 32A Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện – Nhật ký điện năng [...]

6,615,800VNĐ

Số cực: 3P Dòng định mức In (A): 63A Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện – Nhật ký điện năng [...]

6,615,800VNĐ

Số cực: 3P Dòng định mức In (A): 80A Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện – Nhật ký điện năng [...]

7,727,000VNĐ

Số cực: 4P Dòng định mức In (A): 32A Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện – Nhật ký điện năng [...]

7,727,000VNĐ

Số cực: 4P Dòng định mức In (A): 32A Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện – Nhật ký điện năng [...]

7,727,000VNĐ

Số cực: 4P Dòng định mức In (A): 80A Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện – Nhật ký điện năng [...]