RCBO SMART

Trang chủ » Thiết bị điện MPE » SẢN PHẨM SMART » SMART CONTROL » THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT THÔNG MINH » RCBO SMART

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hiển thị:
4,585,400VNĐ

Số cực: 2P Dòng định mức In (A): 32A Dòng rò IΔn (mA): 30mA Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện [...]

4,585,400VNĐ

Số cực: 2P Dòng định mức In (A): 63A Dòng rò IΔn (mA): 30mA Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện [...]

4,585,400VNĐ

Số cực: 2P Dòng định mức In (A): 80A Dòng rò IΔn (mA): 30mA Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện [...]

8,257,200VNĐ

Số cực: 4P Dòng định mức In (A): 32A Dòng rò IΔn (mA): 30mA Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện [...]

8,257,200VNĐ

Số cực: 4P Dòng định mức In (A): 63A Dòng rò IΔn (mA): 30mA Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện [...]

8,257,200VNĐ

Số cực: 4P Dòng định mức In (A): 63A Dòng rò IΔn (mA): 30mA Icu (kA): 6kA Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Breaker với kết nối wifi Có các tính năng đặc biệt:  – Hẹn giờ Tắt/Mở – Theo dõi mức điện năng tiêu thụ, công suất, điện áp, dòng điện [...]