ỐNG LUỒN DẸP

Trang chủ » Thiết bị điện MPE » THIẾT BỊ ĐIỆN » ỐNG LUỒN MPE » ỐNG LUỒN DẸP

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Hiển thị:
185,300VNĐ

Ống luồn dẹp MPE 100mm MPE Cable Trunking size: 100 mm x 40 mm Chiều dài: 2m/cây Quy cách đóng gói: 6cây/bó Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. [...]

236,200VNĐ

Ống luồn dẹp MPE 100mm MPE Cable Trunking size: 100 mm x 60 mm Chiều dài: 2m/cây Quy cách đóng gói: 6cây/bó Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. [...]

15,000VNĐ

Ống luồn dẹp MPE 20mm MPE Cable Trunking size: 20 mm x 10 mm Chiều dài: 2m/cây Quy cách đóng gói: 25cây/bó Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. [...]

21,800VNĐ

Ống luồn dẹp MPE 25mm MPE Cable Trunking size: 25 mm x 14 mm Chiều dài: 2m/cây Quy cách đóng gói: 25cây/bó Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. [...]

28,100VNĐ

Ống luồn dẹp MPE 30mm MPE Cable Trunking size: 30 mm x 16 mm Chiều dài: 2m/cây Quy cách đóng gói: 25cây/bó Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. [...]

45,500VNĐ

Ống luồn dẹp MPE 40mm MPE Cable Trunking size: 40 mm x 22 mm Chiều dài: 2m/cây Quy cách đóng gói: 25cây/bó Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. [...]

74,600VNĐ

Ống luồn dẹp MPE 50mm MPE Cable Trunking size: 50 mm x 35 mm Chiều dài: 2m/cây Quy cách đóng gói: 25cây/bó Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. [...]

93,300VNĐ

Ống luồn dẹp MPE 60mm MPE Cable Trunking size: 60 mm x 40 mm Chiều dài: 2m/cây Quy cách đóng gói: 25cây/bó Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. [...]

150,700VNĐ

Ống luồn dẹp MPE 80mm MPE Cable Trunking size: 80 mm x 50 mm Chiều dài: 2m/cây Quy cách đóng gói: 10cây/bó Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. [...]