CẦU DAO CHỐNG THẤM NƯỚC ISOLATOR-IP66

Trang chủ » Thiết bị điện MPE » THIẾT BỊ ĐIỆN » PHÍCH CẮM - Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP » CẦU DAO CHỐNG THẤM NƯỚC ISOLATOR-IP66

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Hiển thị:
497,900VNĐ

Cầu Dao Chống Thấm Nước IP66 1 Pha 20A Số cực: 1P Dòng điện (A): 20A Điện áp (V): 250V IP: IP66 Dimension (AxBxC)mm: 108mm x 101mm x 101mm 20A-250V-1P Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng [...]

629,500VNĐ

Cầu Dao Chống Thấm Nước IP66 1 Pha 32A Số cực: 1P Dòng điện (A): 32A Điện áp (V): 250V IP: IP66 Dimension (AxBxC)mm: 108mm x 101mm x 101mm 32A-250V-1P Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng [...]

642,200VNĐ

Cầu Dao Chống Thấm Nước IP66 2 Pha 20A Số cực: 2P Dòng điện (A): 20A Điện áp (V): 500V IP: IP66 Dimension (AxBxC)mm: 108mm x 101mm x 101mm 20A-500V-2P Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng [...]

668,800VNĐ

Cầu Dao Chống Thấm Nước IP66 2 Pha 32A Số cực: 2P Dòng điện (A): 32A Điện áp (V): 500V IP: IP66 Dimension (AxBxC)mm: 108mm x 101mm x 101mm 32A-500V-2P Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng [...]

904,400VNĐ

Cầu Dao Chống Thấm Nước IP66 2 Pha 63A Số cực: 2P Dòng điện (A): 63A Điện áp (V): 500V IP: IP66 Dimension (AxBxC)mm: 108mm x 101mm x 101mm 63A-500V-2P Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng [...]

760,000VNĐ

Cầu Dao Chống Thấm Nước IP66 3 Pha 20A Số cực: 3P Dòng điện (A): 20A Điện áp (V): 500V IP: IP66 Dimension (AxBxC)mm: 108mm x 101mm x 101mm 20A-500V-3P Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng [...]

786,600VNĐ

Cầu Dao Chống Thấm Nước IP66 3 Pha 32A Số cực: 3P Dòng điện (A): 32A Điện áp (V): 500V IP: IP66 Dimension (AxBxC)mm: 108mm x 101mm x 101mm 32A-500V-3P Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng [...]

825,000VNĐ

Cầu Dao Chống Thấm Nước IP66 3 Pha 50A Số cực: 3P Dòng điện (A): 50A Điện áp (V): 500V IP: IP66 Dimension (AxBxC)mm: 108mm x 101mm x 101mm 50A-500V-3P Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng [...]

1,218,600VNĐ

Cầu Dao Chống Thấm Nước IP66 3 Pha 63A Số cực: 3P Dòng điện (A): 63A Điện áp (V): 500V IP: IP66 Dimension (AxBxC)mm: 108mm x 101mm x 101mm 63A-500V-3P Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng [...]