PHÍCH CẮM LOẠI DI ĐỘNG CÓ KẸP GIỮ DÂY

Trang chủ » Thiết bị điện MPE » THIẾT BỊ ĐIỆN » PHÍCH CẮM - Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP » PHÍCH CẮM LOẠI DI ĐỘNG CÓ KẸP GIỮ DÂY

Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Hiển thị:
75,100VNĐ

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-013 Vị trí cực nối đất: 6h Dòng điện định mức: 16A Số cực: 3 Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm² 16A-240V-2P+E-IP44 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị [...]

244,900VNĐ

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-0132 Vị trí cực nối đất: 6h Dòng điện định mức: 16A Số cực: 3 Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm² 16A-240V-2P+E-IP67 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị [...]

104,000VNĐ

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-014 Vị trí cực nối đất: 6h Dòng điện định mức: 16A Số cực: 4 Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm² 16A-380V-415V-3P+E-IP44 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết [...]

258,700VNĐ

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-0142 Vị trí cực nối đất: 6h Dòng điện định mức: 16A Số cực: 4  Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm² 16A-380-415V-3P+E-IP67 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng [...]

116,700VNĐ

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-015 Vị trí cực nối đất: 6h Dòng điện định mức: 16A Số cực: 5 Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm² 16A-380V-415V-3P+N+E-IP44  Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết [...]

277,200VNĐ

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-0152 Vị trí cực nối đất: 6h Dòng điện định mức: 16A Số cực: 5 Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm² 16A-380V-415V-3P+N+E-IP67 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị [...]

132,800VNĐ

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-023 Vị trí cực nối đất: 6h Dòng điện định mức: 32A Số cực: 3 Tiết diện định mức dây cáp: 2.5-6 mm² 32A-240V-2P+E-IP44 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết [...]

300,300VNĐ

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-0232 Vị trí cực nối đất: 6h Dòng điện định mức: 32A Số cực: 3 Tiết diện định mức dây cáp: 2.5-6 mm² 32A-240V-2P+E-IP67 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết [...]

137,400VNĐ

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-024 Vị trí cực nối đất: 6h Dòng điện định mức: 32A Số cực: 4 Tiết diện định mức dây cáp: 2.5-6 mm² 32A-380V-415V-3P+E-IP44 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết [...]

317,600VNĐ

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-0242 Vị trí cực nối đất: 6h Dòng điện định mức: 32A Số cực: 4  Tiết diện định mức dây cáp: 2.5-6 mm² 32A-380-415V-3P+E-IP67 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng [...]

172,100VNĐ

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-025 Vị trí cực nối đất: 6h Dòng điện định mức: 32A Số cực: 5 Tiết diện định mức dây cáp: 2.5-6 mm² 32A-380V-415V-3P+N+E-IP44 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết [...]

337,300VNĐ

Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-0252 Vị trí cực nối đất: 6h Dòng điện định mức: 32A Số cực: 5 Tiết diện định mức dây cáp: 2.5-6 mm² 32A-380V-415V-3P+N+E-IP67 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết [...]