QUẠT HÚT ỐP TRẦN CEILING AFCL

Trang chủ » Thiết bị điện MPE » THIẾT BỊ ĐIỆN » QUẠT HÚT MPE » QUẠT HÚT ỐP TRẦN CEILING AFCL

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hiển thị:
1,207,800VNĐ

Công suất tiêu thụ điện: 30W Công suất hút gió: 270m³/h  Điện thế: 220-240V AFCL-130R6 MPE Ceiling Surface Fan size (AxBxCxDxE)mm: 270mm x 240mm x 100mm x 195mm x 26mm  Kích thước đục lỗ trần: 240mm Dây nguồn: dài 1000mm Lỗ lắp đèn: Ø90mm Quạt hút tích hợp đèn LED downlight (DLC 6W 3 màu) Quạt hút [...]

1,234,200VNĐ

Công suất tiêu thụ điện: 30W Công suất hút gió: 270m³/h  Điện thế: 220-240V AFCL-130R9 MPE Ceiling Surface Fan size (AxBxCxDxE)mm: 270mm x 240mm x 100mm x 195mm x 26mm  Kích thước đục lỗ trần: 240mm Dây nguồn: dài 1000mm Lỗ lắp đèn: Ø90mm Quạt hút tích hợp đèn LED downlight (DLC 9W 3 màu) Quạt hút [...]

1,207,800VNĐ

Công suất tiêu thụ điện: 30W Công suất hút gió: 270m³/h  Điện thế: 220-240V AFCL-130S6 MPE Ceiling Surface Fan size (AxBxCxDxE)mm: 270mm x 240mm x 100mm x 195mm x 26mm  Kích thước đục lỗ trần: 240mm Dây nguồn: dài 1000mm Lỗ lắp đèn: Ø90mm Quạt hút tích hợp đèn LED downlight (DLC 6W 3 màu) Quạt hút [...]

1,234,200VNĐ

Công suất tiêu thụ điện: 30W Công suất hút gió: 270m³/h  Điện thế: 220-240V AFCL-130S9 MPE Ceiling Surface Fan size (AxBxCxDxE)mm: 270mm x 240mm x 100mm x 195mm x 26mm  Kích thước đục lỗ trần: 240mm Dây nguồn: dài 1000mm Lỗ lắp đèn: Ø90mm Quạt hút tích hợp đèn LED downlight (DLC 9W 3 màu) Quạt hút [...]