RCCB-4 CỰC

Trang chủ » Thiết bị điện MPE » THIẾT BỊ ĐIỆN » THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MPE » CẦU DAO BẢO VỆ DÒNG RÒ (RCCB) » RCCB-4 CỰC

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hiển thị:
762,300VNĐ

Số cực: 4P Dòng định mức In (A): 25A Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. Tất cả các sản phẩm đều được nhập khẩu [...]

813,100VNĐ

Số cực: 4P Dòng định mức In (A): 32A Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. Tất cả các sản phẩm đều được nhập khẩu [...]

813,100VNĐ

Số cực: 4P Dòng định mức In (A): 40A Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. Tất cả các sản phẩm đều được nhập khẩu [...]

1,083,400VNĐ

Số cực: 4P Dòng định mức In (A): 63A Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp tủ bảng điện thang máng cáp. Tất cả các sản phẩm đều được nhập khẩu [...]