TỦ ĐIỆN T

Trang chủ » Thiết bị điện MPE » THIẾT BỊ ĐIỆN » TỦ ĐIỆN MPE » TỦ ĐIỆN T

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hiển thị:
363,000VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 10 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 7-10 Cực MPE Distribution box T10 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 287 mm x 213 mm x 258 mm x 185 mm x 89 mm x 70 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp [...]

471,900VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 14 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 11-14 Cực MPE Distribution box T14 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 362 mm x 248 mm x 330 mm x 216 mm x 89 mm x 70 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp [...]

712,800VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 20 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 15-20 Cực MPE Distribution box T20 Consumer Unit size: 470 mm x 248 mm x 440 mm x 216 mm x 95 mm x 76 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ [...]

1,016,400VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 24 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 21-24 Cực MPE Distribution box T24 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 323 mm x 382 mm x 300 mm x 355 mm x 95 mm x 76 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp [...]

1,248,500VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 32 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 25-32 Cực MPE Distribution box T32 Consumer Unit size: 398 mm x 500 mm x 365 mm x 460 mm x 105 mm x 76 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ [...]

170,500VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 4 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 2-4 Cực MPE Distribution box T4 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 148 mm x 160 mm x 128 mm x 135 mm x 89 mm x 70 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp [...]

1,441,000VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 40 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 33-40 Cực MPE Distribution box T40 Consumer Unit size: 470 mm x 500 mm x 440 mm x 460 mm x 105 mm x 76 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ [...]

226,600VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 6 cực Sê-ri T Khả năng chứa: 5-6 Cực MPE Distribution box T6 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 215 mm x 199 mm x 188 mm x 170 mm x 89 mm x 70 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp [...]