TỦ ĐIỆN TS

Trang chủ » Thiết bị điện MPE » THIẾT BỊ ĐIỆN » TỦ ĐIỆN MPE » TỦ ĐIỆN TS

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Hiển thị:
336,000VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 10 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 7-10 Cực MPE Distribution box TS-10 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 290 x 217 x 267 x 185 x 90 x 70 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ được làm bằng nhựa [...]

346,500VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 12 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 7-12 Cực MPE Distribution box TS-12 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 311 x 248 x 286 x 226 x 90 x 70 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ được làm bằng nhựa [...]

450,500VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 14 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 11-14 Cực MPE Distribution box TS-14 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 349 x 248 x 326 x 228 x 90 x 70 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ được làm bằng nhựa [...]

680,400VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 20 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 15-20 Cực MPE Distribution box TS-20 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 468 x 248 x 434 x 228 x 96 x 76 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ được làm bằng nhựa [...]

970,200VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 24 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 21-24 Cực MPE Distribution box TS-24 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 311 x 404 x 300 x 348 x 96 x 76 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ được làm bằng nhựa [...]

1,192,000VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 32 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 25-32 Cực MPE Distribution box TS-32 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 396 x 496 x 372 x 475 x 96 x 76 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ được làm bằng nhựa [...]

162,900VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 4 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 2-4 Cực MPE Distribution box TS-4 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 148 x 160 x 128 x 148 x 90 x 70 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ được làm bằng nhựa [...]

1,375,700VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 40 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 33-40 Cực MPE Distribution box TS-40 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 468 x 496 x 443 x 475 x 96 x 76 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ được làm bằng nhựa [...]

2,574,000VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 48 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 41-48 Cực MPE Distribution box TS-48 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 535 x 540 x 510 x 500 x 96 x 76 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ được làm bằng nhựa polycabonat [...]

216,000VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 6 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 5-6 Cực MPE Distribution box TS-6 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 200 x 216 x 180 x 190 x 90 x 70 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ được làm bằng nhựa [...]

3,289,000VNĐ

Tủ điện âm tường chứa MCB 60 cực Sê-ri TS Khả năng chứa: 49-60 Cực MPE Distribution box TS-60 Consumer Unit size (AxBxCxDxH1xH2)mm: 468 x 745 x 444 x 724 x 96 x 76 mm Theo tiêu chuẩn BS 5486-1 Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện Nắp tủ được làm bằng nhựa polycabonat [...]