TỦ ĐIỆN WP

Trang chủ » Thiết bị điện MPE » THIẾT BỊ ĐIỆN » TỦ ĐIỆN MPE » TỦ ĐIỆN WP

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Hiển thị:
1,556,900VNĐ

Khả năng chứa: 10-12 Cực IP66 Khả năng bảo vệ khi dùng ngoài trời tốt. MPE Distristribution Box WP-12 Consumer Unit: 273 x 230 x 110 mm Vật liệu: nhựa ABS + PC cao cấp, trọng lượng nhẹ, chịu va đập.  Thích hợp với mọi loại môi trường, đặc biệt là các khu vực ngoài [...]

2,106,700VNĐ

Khả năng chứa: 13-18 Cực IP66 Khả năng bảo vệ khi dùng ngoài trời tốt. MPE Distristribution Box WP-18 Consumer Unit: 381 x 230 x 110 mm Vật liệu: nhựa ABS + PC cao cấp, trọng lượng nhẹ, chịu va đập.  Thích hợp với mọi loại môi trường, đặc biệt là các khu vực ngoài trời [...]

2,743,200VNĐ

Khả năng chứa: 19-24 Cực IP66 Khả năng bảo vệ khi dùng ngoài trời tốt. MPE Distristribution Box WP-24 Consumer Unit: 273 x 380 x 110 mm Vật liệu: nhựa ABS + PC cao cấp, trọng lượng nhẹ, chịu va đập.  Thích hợp với mọi loại môi trường, đặc biệt là các khu vực ngoài trời [...]

3,768,800VNĐ

Khả năng chứa: 25-36 Cực IP66 Khả năng bảo vệ khi dùng ngoài trời tốt. MPE Distristribution Box WP-36 Consumer Unit: 381 x 380 x 110 mm Vật liệu: nhựa ABS + PC cao cấp, trọng lượng nhẹ, chịu va đập.  Thích hợp với mọi loại môi trường, đặc biệt là các khu vực ngoài trời [...]

750,800VNĐ

Khả năng chứa: 2-4 Cực IP66 Khả năng bảo vệ khi dùng ngoài trời tốt. MPE Distristribution Box WP-4 Consumer Unit: 107 x 212 x 92 mm Vật liệu: nhựa ABS + PC cao cấp, trọng lượng nhẹ, chịu va đập.  Thích hợp với mọi loại môi trường, đặc biệt là các khu vực ngoài [...]

935,600VNĐ

Khả năng chứa: 5-6 Cực IP66 Khả năng bảo vệ khi dùng ngoài trời tốt. MPE Distristribution Box WP-6 Consumer Unit: 165 x 200 x 100 mm Vật liệu: nhựa ABS + PC cao cấp, trọng lượng nhẹ, chịu va đập.  Thích hợp với mọi loại môi trường, đặc biệt là các khu vực ngoài [...]

1,150,400VNĐ

Khả năng chứa: 7-9 Cực IP66 Khả năng bảo vệ khi dùng ngoài trời tốt. MPE Distristribution Box WP-9 Consumer Unit: 219 x 200 x 100 mm Vật liệu: nhựa ABS + PC cao cấp, trọng lượng nhẹ, chịu va đập.  Thích hợp với mọi loại môi trường, đặc biệt là các khu vực ngoài [...]