Cầu Dao Điện RCCB

Trang chủ » Thiết bị điện Panasonic » Thiết Bị Điện Xây Dựng » Cầu Dao Điện » Cầu Dao Điện RCCB

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị:

Mô tả sản phẩm: RCCB 2P 25A 30mA  Thông số kỹ thuật: 25A 240V Số cực: 2 Dòng rò: 30mA Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm BBDR22530H Trọng Lượng (kg) – Dòng điện định mức (V) – Số cực 2 Dòng điện định mức (A) – Dòng cắt ngắn mạch định mức (A) – [...]

Mô tả sản phẩm: RCCB 2P 63A 100mA  Thông số kỹ thuật: 25A 240V Số cực: 2 Dòng rò: 100mA Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm BBDR22540H Trọng Lượng (kg) – Dòng điện định mức (V) – Số cực 2 Dòng điện định mức (A) – Dòng cắt ngắn mạch định mức (A) – [...]

Mô tả sản phẩm: RCCB 2P 32A 30mA  Thông số kỹ thuật: 32A 240V Số cực: 2 Dòng rò: 30mA Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm BBDR23230H Trọng Lượng (kg) – Dòng điện định mức (V) – Số cực 2 Dòng điện định mức (A) – Dòng cắt ngắn mạch định mức (A) – [...]

Mô tả sản phẩm: RCCB 2P 32A 100mA  Thông số kỹ thuật: 32A 240V Số cực: 2 Dòng rò: 100mA Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm BBDR23240H Trọng Lượng (kg) – Dòng điện định mức (V) – Số cực 2 Dòng điện định mức (A) – Dòng cắt ngắn mạch định mức (A) – [...]

Mô tả sản phẩm: RCCB 2P 40A 30mA  Thông số kỹ thuật: 40A 240V Số cực: 2 Dòng rò: 30mA Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm BBDR24030H Trọng Lượng (kg) – Dòng điện định mức (V) – Số cực 2 Dòng điện định mức (A) – Dòng cắt ngắn mạch định mức (A) – [...]

Mô tả sản phẩm: RCCB 2P 40A 100mA  Thông số kỹ thuật: 40A 240V Số cực: 2 Dòng rò: 100mA Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm BBDR24040H Trọng Lượng (kg) – Dòng điện định mức (V) – Số cực 2 Dòng điện định mức (A) – Dòng cắt ngắn mạch định mức (A) – [...]

Mô tả sản phẩm: RCCB 2P 40A 300mA  Thông số kỹ thuật: 40A 240V Số cực: 2 Dòng rò: 300mA Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm BBDR24050H Trọng Lượng (kg) – Dòng điện định mức (V) – Số cực 2 Dòng điện định mức (A) – Dòng cắt ngắn mạch định mức (A) – [...]

Mô tả sản phẩm: RCCB 2P 63A 30mA  Thông số kỹ thuật: 63A 240V Số cực: 2 Dòng rò: 30mA Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm BBDR26330H Trọng Lượng (kg) – Dòng điện định mức (V) – Số cực 2 Dòng điện định mức (A) – Dòng cắt ngắn mạch định mức (A) – [...]

Mô tả sản phẩm: RCCB 2P 63A 100mA  Thông số kỹ thuật: 63A 240V Số cực: 2 Dòng rò: 100mA Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm BBDR26340H Trọng Lượng (kg) – Dòng điện định mức (V) – Số cực 2 Dòng điện định mức (A) – Dòng cắt ngắn mạch định mức (A) – [...]

Mô tả sản phẩm: RCCB 2P 63A 300mA  Thông số kỹ thuật: 63A 240V Số cực: 2 Dòng rò: 300mA Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm BBDR26350H Trọng Lượng (kg) – Dòng điện định mức (V) – Số cực 2 Dòng điện định mức (A) – Dòng cắt ngắn mạch định mức (A) – [...]

Mô tả sản phẩm: RCCB 4P 25A 30mA  Thông số kỹ thuật: 25A 240V/415V Số cực: 4 Dòng rò: 30mA Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm BBDR42530H Trọng Lượng (kg) – Dòng điện định mức (V) – Số cực 4 Dòng điện định mức (A) – Dòng cắt ngắn mạch định mức (A) – [...]

Mô tả sản phẩm: RCCB 4P 32A 30mA  Thông số kỹ thuật: 32A 240V/415V Số cực: 4 Dòng rò: 30mA Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm BBDR43230H Trọng Lượng (kg) – Dòng điện định mức (V) – Số cực 4 Dòng điện định mức (A) – Dòng cắt ngắn mạch định mức (A) – [...]