Cầu Dao Tự Động DIN

Trang chủ » Thiết bị điện Panasonic » Thiết Bị Điện Xây Dựng » Cầu Dao Điện » Cầu Dao Tự Động DIN

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Hiển thị:

Số cực: 1 Dòng điện định mức = 80A – 125A Cấp điện áp: 230VAC Dòng cắt ngắn mạch định mức: 10kA Bảo vệ quá tải và ngắn mạch Trọng lượng : 0.18kg Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm MCB BD-125-1P Trọng Lượng (kg) 0.18 kg Dòng điện định mức (V) 230VAC Số cực [...]

Số cực: 2 Dòng điện định mức = 80A – 125A Cấp điện áp: 400VAC Dòng cắt ngắn mạch định mức 10kA Bảo vệ quá tải và ngắn mạch Trọng lượng : 0.36kg Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm MCB BD-125-2P Trọng Lượng (kg) 0.36 kg Dòng điện định mức (V) 400VAC Số cực [...]

Số cực: 3 Dòng điện định mức = 80A – 125A Cấp điện áp: 400VAC, Dòng cắt ngắn mạch định mức 10kA Bảo vệ quá tải và ngắn mạch Trọng lượng : 0.54kg Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm MCB BD-125-3P Trọng Lượng (kg) 0.54 kg Dòng điện định mức (V) 400VAC Số cực [...]

Số cực: 4 Dòng điện định mức = 80A – 125A Cấp điện áp: 400VAC Dòng cắt ngắn mạch định mức 10kA Bảo vệ quá tải và ngắn mạch Trọng lượng : 0.72kg Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm MCB BD-125-4P Trọng Lượng (kg) 0.72 kg Dòng điện định mức (V) 400VAC Số cực [...]

Số cực: 1 Dòng điện định mức: 6A – 63A Cấp điện áp 240VAC/ 415VAC Dòng cắt ngắn mạch định mức: 6kA Bảo vệ quá tải và ngắn mạch Trọng lượng : 6A~ 32A – 0.1kg, 40A~ 63A-0.13kg Mã Sản Phẩm Dòng Điện Định Mức (A) Dòng Điện Cắt Ngắn Mạch Định Mức (kA) Giá [...]

Số cực: 2 Dòng điện định mức = 6A – 63A Dòng cắt ngắn mạch định mức 10kA tại điện áp 240 VAC Dòng cắt ngắn mạch định mức 6kA tại điện áp 415 VAC Bảo vệ quá tải và ngắn mạch Trọng lượng : 6A~32A – 0.2kg, 40A~63A-0.26kg Mã Sản Phẩm Dòng Điện Định [...]

Số cực: 3 Dòng điện định mức: 6A – 63A Cấp điện áp 415VAC Dòng cắt ngắn mạch định mức: 6kA Bảo vệ quá tải và ngắn mạch Trọng lượng : 6A~ 32A – 0.1kg, 40A~ 63A-0.13kg Mã Sản Phẩm Dòng Điện Định Mức (A) Dòng Điện Cắt Ngắn Mạch Định Mức (kA) Giá Tham [...]

Số cực: 4 Dòng điện định mức = 6A – 63A Cấp điện áp: 415VAC Dòng cắt ngắn mạch định mức: 6kA Bảo vệ quá tải và ngắn mạch Trọng lượng : 6A~32A – 0.4kg, 40A~63A-0.52kg Mã Sản Phẩm Dòng Điện Định Mức (A) Dòng Điện Cắt Ngắn Mạch Định Mức (kA) Giá Tham Khảo [...]

Số cực: 2 Dòng điện định mức: 6A – 63A Cấp điện áp: 240VAC Dòng cắt ngắn mạch định mức 6kA Dòng rò: 30mA• Bảo vệ chống giật và quá tải Trọng lượng : 6A-32A – 0.2kg, 40A-63A-0.23kg Mã Sản Phẩm Dòng Điện Định Mức (A) Dòng rò (mA) Dòng Điện Cắt Ngắn Mạch Định [...]