Moderva

Trang chủ » Thiết bị điện Panasonic » Thiết Bị Điện Xây Dựng » Công Tắc Và Ổ Cắm » Moderva

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị:

Bộ 1 công tắc B, 1 chiều, bắt vít 250V-10A Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Dòng Điện áp định mức (A) Dòng điện định mức (V) Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng lắp ráp [...]

Bộ 1 công tắc C, 2 chiều, bắt vít, có chỉ báo dạ quang 250V – 10A Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Công tắc dòng Moderva WMF502-VN/ WMF502MYZ-VN/ WMF502MYH-VN Dòng Công tắc Điện áp định mức (A) Dòng điện định mức (V) Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất [...]

Bộ 2 công tắc B, 1 chiều, bắt vít, 250V -10A Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Công tắc dòng Moderva WMF503-VN/ WMF503MYZ-VN/ WMF503MYH-VN Dòng Công tắc Điện áp định mức (A) Dòng điện định mức (V) Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công [...]

Bộ 2 công tắc C, 2 chiều, bắt vít, 250V -10A Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Công tắc dòng Moderva WMF504-VN/ WMF504MYZ-VN/ WMF504MYH-VN Dòng Công tắc Điện áp định mức (A) Dòng điện định mức (V) Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công [...]

Bộ 3 công tắc B, 1 chiều, bắt vít, 250V -10A Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Công tắc dòng Moderva WMF505-VN/ WMF505MYZ-VN/ WMF505MYH-VN Dòng Công tắc Điện áp định mức (A) Dòng điện định mức (V) Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công [...]

Bộ 1 công tắc B, 1 chiều, bắt vít, có chỉ báo dạ quang 250V – 10A Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Công tắc dòng Moderva WMF511-VN/ WMF511MYZ-VN/ WMF511MYH-VN Dòng Công tắc Điện áp định mức (A) Dòng điện định mức (V) Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất [...]

Bộ 1 công tắc C, 2 chiều, bắt vít, có chỉ báo dạ quang 250V – 10A Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Công tắc dòng Moderva WMF512-VN/ WMF512MYZ-VN/ WMF512MYH-VN Dòng Công tắc Điện áp định mức (A) Dòng điện định mức (V) Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất [...]

Bộ 2 công tắc B, 1 chiều, bắt vít, có chỉ báo dạ quang 250V -10A Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Công tắc dòng Moderva WMF513-VN/ WMF513MYZ-VN/ WMF513MYH-VN Dòng Công tắc Điện áp định mức (A) Dòng điện định mức (V) Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả [...]

Bộ 2 công tắc C, 2 chiều, bắt vít, có chỉ báo dạ quang 250V -10A Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Công tắc dòng Moderva WMF514-VN/ WMF514MYZ-VN/ WMF514MYH-VN Dòng Công tắc Điện áp định mức (A) Dòng điện định mức (V) Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả [...]

Bộ 1 công tắc E, đảo chiều, bắt vít 250V – 10A Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Công tắc dòng Moderva WMF594-VN/ WMF594MYZ-VN/ WMF594MYH-VN Dòng Công tắc Điện áp định mức (A) Dòng điện định mức (V) Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện [...]

Bộ 2 công tắc E, đảo chiều, bắt vít, 250V -10A Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Công tắc dòng Moderva WMF596-VN/ WMF596MYZ-VN/ WMF596MYH-VN Dòng Công tắc Điện áp định mức (A) Dòng điện định mức (V) Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công [...]

Bộ 1 công tắc D, bắt vít, có đèn báo Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Công tắc dòng Moderva WMFV503307/ WMFV503307MYZ/ WMFV503307MYH Dòng Công tắc Điện áp định mức (A) Dòng điện định mức (V) Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết bị điện công nghiệp, [...]