Quạt Cabinet

Trang chủ » Thiết bị điện Panasonic » Thiết bị Quạt » Quạt Hút » Quạt Cabinet

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị:
13,125,000VNĐ

Lắp đặt âm trần Động cợ DC tiết kiệm điện Độ ồn thấp Tích hợp 2 bộ lọc Cung cấp cho ngôi nhà nguồn không khí tươi sạch Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-01NAP1 Công Suất Định Mức (W) 10 Trọng Lượng (kg) – Hz – Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị [...]

43,050,000VNĐ

Dòng tiếng ồn thấp Loại 3 pha  Loại hút từ trong ra ngoài  Gắn trần  Lưu lượng gió = 5200 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-25SM3 Công Suất Định Mức (W) 5200 Trọng Lượng (kg) 60 Hz 50 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết [...]

35,706,000VNĐ

Dòng tiếng ồn thấp Loại 3 pha  Loại hút từ trong ra ngoài  Gắn trần  Lưu lượng gió = 4000 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-25SW3 Công Suất Định Mức (W) 4000 Trọng Lượng (kg) 60 Hz 50 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết [...]

20,900,000VNĐ

Dòng tiếng ồn thấp Loại 3 pha  Loại hút từ trong ra ngoài  Gắn trần  Lưu lượng gió = 2600 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-28NX3 Công Suất Định Mức (W) 600 Trọng Lượng (kg) 28 Hz 50 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các thiết [...]

3,255,000VNĐ

Dòng tiếng ồn thấp Loại 1 pha  Loại hút từ trong ra ngoài  Gắn trần  2 tốc độ gió lựa chọn  Lưu lượng gió = 180 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-12NS3 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) 5.5 Hz Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp [...]

4,312,000VNĐ

Dòng tiếng ồn thấp  Loại 1 pha  Loại hút từ trong ra ngoài  Gắn trần  2 tốc độ gió lựa chọn  Lưu lượng gió = 340 m³/giờ Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-15NS3 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) 6.5 Hz Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp [...]

6,292,000VNĐ

Dòng tiếng ồn thấp  Loại 1 pha  Loại hút từ trong ra ngoài  Gắn trần  2 tốc độ gió lựa chọn  Lưu lượng gió = 770 m³/giờ Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-18NF3 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) 10 Hz Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp [...]

5,148,000VNĐ

Dòng tiếng ồn thấp  Loại 1 pha  Loại hút từ trong ra ngoài  Gắn trần  2 tốc độ gió lựa chọn  Lưu lượng gió = 500 m³/giờ Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-18NS3 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) 8.5 Hz Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp [...]

7,777,000VNĐ

Dòng tiếng ồn thấp  Loại 1 pha  Loại hút từ trong ra ngoài  Gắn trần 2 tốc độ gió lựa chọn  Lưu lượng gió = 920 m³/giờ Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-20NS3 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) 14 Hz Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp [...]

9,449,000VNĐ

Dòng tiếng ồn thấp  Loại 1 pha  Loại hút từ trong ra ngoài  Gắn trần  2 tốc độ gió lựa chọn  Lưu lượng gió = 1200 m³/giờ Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-23NL3 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) 18 Hz Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp [...]

14,280,000VNĐ

Dòng tiếng ồn thấp  Loại 1 pha  Loại hút từ trong ra ngoài  Gắn trần  2 tốc độ gió lựa chọn  Lưu lượng gió = 1900 m³giờ Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-25NF3 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) 24 Hz Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp [...]

12,496,000VNĐ

Dòng tiếng ồn thấp  Loại 1 pha  Loại hút từ trong ra ngoài  Gắn trần  2 tốc độ gió lựa chọn  Lưu lượng gió = 1700 m³/giờ Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-25NS3 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) 24 Hz Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp [...]