Âm trần có ống dẫn

Trang chủ » Thiết bị điện Panasonic » Thiết bị Quạt » Quạt Hút » Quạt Hút Âm Trần » Âm trần có ống dẫn

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị:
2,440,000VNĐ

Dòng quạt không gây tiếng ồn  Loại quạt thải khí  Thiết kế âm trần  1 cấp độ gió  Cấu trúc tiếng ồn cực thấp Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV‑17CU8 Công Suất Định Mức (W) 7.5 Trọng Lượng (kg) 1.7 Dòng – Lưu lượng gió (CMH) 85 Độ ồn (DB) 23 Diện tích [...]

3,100,000VNĐ

Dòng quạt không gây tiếng ồn  Loại quạt thải khí  Thiết kế âm trần  1 cấp độ gió  Cấu trúc tiếng ồn cực thấp Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-24CD8 Công Suất Định Mức (W) 13.5 Trọng Lượng (kg) 2.7 Dòng – Lưu lượng gió (CMH) 170 Độ ồn (DB) 28.5 Diện tích [...]

3,280,000VNĐ

Dòng quạt không gây tiếng ồn  Loại quạt thải khí  Thiết kế âm trần  1 cấp độ gió  Cấu trúc tiếng ồn cực thấp Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-24CH8 Công Suất Định Mức (W) 16.5 Trọng Lượng (kg) 2.7 Dòng – Lưu lượng gió (CMH) 200 Độ ồn (DB) 34 Diện tích [...]

4,515,000VNĐ

 Loại quạt thải khí  Có vận hành bằng cảm biến chuyển động  Luồng không khí duy trì mạnh  Cấu trúc tiếng ồn cực thấp  Lưu lượng gió = 200 m3/giờ Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-24CHR1 Công Suất Định Mức (W) 17 Trọng Lượng (kg) 2.8 Dòng – Lưu lượng gió (CMH) 200 [...]

5,920,000VNĐ

 Loại quạt thải khí  Có vận hành bằng cảm biến chuyển động và độ ẩm  Luồng không khí duy trì mạnh  Cấu trúc tiếng ồn cực thấp  Lưu lượng gió = 200 m3/giờ Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-24CHRV1 Công Suất Định Mức (W) 17 Trọng Lượng (kg) 2.9 Dòng – Lưu lượng [...]

3,010,000VNĐ

Dòng quạt không gây tiếng ồn  Loại quạt thải khí  Thiết kế âm trần  1 cấp độ gió  Cấu trúc tiếng ồn cực thấp Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV‑24CU8 Công Suất Định Mức (W) 10.5 Trọng Lượng (kg) 2.7 Dòng – Lưu lượng gió (CMH) 140 Độ ồn (DB) 25 Diện tích [...]

4,320,000VNĐ

 Loại quạt thải khí  Có vận hành bằng cảm biến chuyển động  Luồng không khí duy trì mạnh  Cấu trúc tiếng ồn cực thấp  Lưu lượng gió = 140 m3/giờ Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-24CUR1 Công Suất Định Mức (W) 11 Trọng Lượng (kg) 2.8 Dòng – Lưu lượng gió (CMH) 140 [...]

5,720,000VNĐ

 Loại quạt thải khí Có vận hành bằng cảm biến chuyển động và độ ẩm  Luồng không khí duy trì mạnh  Cấu trúc tiếng ồn cực thấp  Lưu lượng gió = 140 m3/giờ Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-24CURV1 Công Suất Định Mức (W) 11 Trọng Lượng (kg) 2.9 Dòng – Lưu lượng [...]

4,850,000VNĐ

Dòng quạt không gây tiếng ồn  Loại quạt thải khí  Thiết kế âm trần  2 cấp độ gió lựa chọn  Cấu trúc tiếng ồn cực thấp  Lưu lượng gió = 330 m3/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV‑27CH9 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) Dòng Lưu lượng gió (CMH) Độ ồn [...]

6,490,000VNĐ

Dòng quạt không gây tiếng ồn  Loại quạt thải khí  Thiết kế âm trần  2 cấp độ gió lựa chọn  Cấu trúc tiếng ồn cực thấp  Lưu lượng gió = 430 m3/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV‑32CD9 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) Dòng Lưu lượng gió (CMH) Độ ồn [...]

8,790,000VNĐ

Dòng quạt không gây tiếng ồn  Loại quạt thải khí  Thiết kế âm trần  2 cấp độ gió lựa chọn  Cấu trúc tiếng ồn cực thấp  Lưu lượng gió = 640 m3/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) Dòng Lưu lượng gió (CMH) Độ ồn (DB) [...]

9,590,000VNĐ

Dòng tiêu chuẩn  Loại quạt thải khí  Thiết kế âm trần  2 cấp độ gió lựa chọn  Cấu trúc tiếng ồn cực thấp  Lưu lượng gió = 800 m3/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) Dòng Lưu lượng gió (CMH) Độ ồn (DB) Diện tích đề [...]