Quạt Hút Công Nghiệp

Trang chủ » Thiết bị điện Panasonic » Thiết bị Quạt » Quạt Hút » Quạt Hút Công Nghiệp

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Hiển thị:
4,710,000VNĐ

Dòng sản phẩm chịu được áp suất cao  Kích thước cánh quạt = 250mm  Động cơ 1 pha  Hút 2 chiều  Động cơ hiệu suất cao  Lưu lượng gió = 1,100 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-25GS4 Công Suất Định Mức (W) – Trọng Lượng (kg) – Công ty TNHH FULLSHINE là [...]

6,520,000VNĐ

Dòng sản phẩm chịu được áp suất cao  Kích thước cánh quạt = 300mm  Động cơ 1 pha Hút 2 chiều Động cơ hiệu suất cao  Lưu lượng gió = 1,800 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-30GS4 Công Suất Định Mức (W) – Trọng Lượng (kg) – Công ty TNHH FULLSHINE là [...]

7,980,000VNĐ

Dòng sản phẩm chịu được áp suất cao  Kích thước cánh quạt = 350mm  Động cơ 1 pha  Hút 2 chiều  Động cơ hiệu suất cao  Lưu lượng gió = 2,670 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-35GS4 Công Suất Định Mức (W) – Trọng Lượng (kg) 10.5 Công ty TNHH FULLSHINE là [...]

10,190,000VNĐ

Dòng sản phẩm chịu được áp suất cao Kích thước cánh quạt = 400mm  Động cơ 1 pha  Hút 2 chiều  Động cơ hiệu suất cao  Lưu lượng gió = 3,780 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-40GS4 Công Suất Định Mức (W) – Trọng Lượng (kg) 19 Công ty TNHH FULLSHINE là [...]

Dòng sản phẩm chịu được áp suất cao  Kích thước cánh quạt = 450mm Động cơ 1 pha Hút 2 chiều Động cơ hiệu suất cao  Lưu lượng gió = 5,400 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-45GS4 Công Suất Định Mức (W) – Trọng Lượng (kg) 19 Công ty TNHH FULLSHINE là [...]

Dòng sản phẩm chịu được áp suất cao Kích thước cánh quạt = 450mm  Động cơ 3 pha  Hút 2 chiều  Động cơ hiệu suất cao Lưu lượng gió = 5,420 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-45GT4 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) 18.5 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn [...]

Dòng sản phẩm chịu được áp suất cao  Kích thước cánh quạt = 500mm Động cơ 1 pha Hút 2 chiều  Động cơ hiệu suất cao  Lưu lượng gió = 6,130 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-50GS4 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) 22.5 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn [...]

Dòng sản phẩm chịu được áp suất cao  Kích thước cánh quạt = 500mm Động cơ 3 pha  Hút 2 chiều  Động cơ hiệu suất cao  Lưu lượng gió = 7,240 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-50GT4 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) 28.5 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn [...]

Dòng sản phẩm chịu được áp suất cao  Kích thước cánh quạt = 620mm  Động cơ 1 pha  Hút 2 chiều  Động cơ hiệu suất cao  Lưu lượng gió = 8,040 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-60GS4 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) 34 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn [...]

Dòng sản phẩm chịu được áp suất cao  Kích thước cánh quạt = 620mm  Động cơ 3 pha  Hút 2 chiều  Động cơ hiệu suất cao Lưu lượng gió = 9,700 m³/h Thông số kỹ thuật Mã Sản Phẩm FV-60GT4 Công Suất Định Mức (W) Trọng Lượng (kg) 34 Công ty TNHH FULLSHINE là đơn [...]