Máng đèn chống thấm - chống bụi

Trang chủ » Đèn chiếu sáng Paragon » Máng đèn chống thấm - chống bụi

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị:
773,000VNĐ

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH118L10 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon với độ bền và khả năng chống va đập cực kỳ cao nhờ phần thân đèn được đúc bằng nhựa PC liền khối giúp đèn đạt tiêu chuẩn IP65 chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 0oC, … Sản phẩm được Paragon bảo hành chính hãng trong 2 năm.

1,246,000VNĐ

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH218L20 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon với độ bền và khả năng chống va đập cực kỳ cao nhờ phần thân đèn được đúc bằng nhựa PC liền khối giúp đèn đạt tiêu chuẩn IP65 chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 0oC, … Sản phẩm được Paragon bảo hành chính hãng trong 2 năm.

664,000VNĐ

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFI118L10 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon với độ bền và khả năng chống va đập cực kỳ cao và đạt tiêu chuẩn IP65 chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 0oC, … Sản phẩm được Paragon bảo hành chính hãng trong 2 năm.

980,000VNĐ

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFI218L20 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon với độ bền và khả năng chống va đập cực kỳ cao và đạt tiêu chuẩn IP65 chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 0oC, … Sản phẩm được Paragon bảo hành chính hãng trong 2 năm.

1,295,000VNĐ

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFK118L10 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon với độ bền và khả năng chống va đập cực kỳ cao và đạt tiêu chuẩn IP65 chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 0oC, … Sản phẩm được Paragon bảo hành chính hãng trong 2 năm.

1,615,000VNĐ

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFK218L20 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon với độ bền và khả năng chống va đập cực kỳ cao và đạt tiêu chuẩn IP65 chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 0oC, … Sản phẩm được Paragon bảo hành chính hãng trong 2 năm.

1,165,000VNĐ

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH136L18 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon với độ bền và khả năng chống va đập cực kỳ cao nhờ phần thân đèn được đúc bằng nhựa PC liền khối giúp đèn đạt tiêu chuẩn IP65 chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 0oC, … Sản phẩm được Paragon bảo hành chính hãng trong 2 năm.

1,585,000VNĐ

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH236L36 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon với độ bền và khả năng chống va đập cực kỳ cao nhờ phần thân đèn được đúc bằng nhựa PC liền khối giúp đèn đạt tiêu chuẩn IP65 chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 0oC, … Sản phẩm được Paragon bảo hành chính hãng trong 2 năm.

930,000VNĐ

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFI136L18 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon với độ bền và khả năng chống va đập cực kỳ cao và đạt tiêu chuẩn IP65 chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 0oC, … Sản phẩm được Paragon bảo hành chính hãng trong 2 năm.

1,271,000VNĐ

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFI236L36 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon với độ bền và khả năng chống va đập cực kỳ cao và đạt tiêu chuẩn IP65 chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 0oC, … Sản phẩm được Paragon bảo hành chính hãng trong 2 năm.

2,095,000VNĐ

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFK136L18 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon với độ bền và khả năng chống va đập cực kỳ cao và đạt tiêu chuẩn IP65 chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 0oC, … Sản phẩm được Paragon bảo hành chính hãng trong 2 năm.

2,572,000VNĐ

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFK236L36 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon với độ bền và khả năng chống va đập cực kỳ cao và đạt tiêu chuẩn IP65 chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 0oC, … Sản phẩm được Paragon bảo hành chính hãng trong 3 năm.