Biến áp 24V

Trang chủ » Đèn chiếu sáng Paragon » Phụ kiện » Biến áp 24V

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Hiển thị:
367,000VNĐ

Biến áp 18W PLDO18-24 là phụ kiện dành riêng cho đèn LED Paragon. Biến áp công suất lớn lên đến 6W được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ cao giúp các loại đèn LED dây hoạt động ổn định và bền bỉ suốt thời gian dài.

589,000VNĐ

Biến áp 24W PLDO24-24 là phụ kiện dành riêng cho đèn LED Paragon. Biến áp công suất lớn lên đến 6W được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ cao giúp các loại đèn LED dây hoạt động ổn định và bền bỉ suốt thời gian dài.

3,745,000VNĐ

Biến áp 250W PLDO250-24 là phụ kiện dành riêng cho đèn LED Paragon. Biến áp công suất lớn lên đến 6W được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ cao giúp các loại đèn LED dây hoạt động ổn định và bền bỉ suốt thời gian dài.

778,000VNĐ

Biến áp 36W PLDO36-24 là phụ kiện dành riêng cho đèn LED Paragon. Biến áp công suất lớn lên đến 6W được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ cao giúp các loại đèn LED dây hoạt động ổn định và bền bỉ suốt thời gian dài.

260,000VNĐ

Biến áp 6w PLDO6-24 là phụ kiện dành riêng cho đèn LED Paragon. Biến áp công suất lớn lên đến 6W được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ cao giúp các loại đèn LED dây hoạt động ổn định và bền bỉ suốt thời gian dài.

1,086,000VNĐ

Biến áp 75W PLDO75-24 là phụ kiện dành riêng cho đèn LED Paragon. Biến áp công suất lớn lên đến 6W được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ cao giúp các loại đèn LED dây hoạt động ổn định và bền bỉ suốt thời gian dài.

298,000VNĐ

Biến áp 9w PLDO9-24 là phụ kiện dành riêng cho đèn LED Paragon. Biến áp công suất lớn lên đến 6W được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ cao giúp các loại đèn LED dây hoạt động ổn định và bền bỉ suốt thời gian dài.

1,189,000VNĐ

Biến áp LED dây 150w PLDD150-24 (hay bộ nguồn LED dây) là phụ kiện dành riêng cho đèn LED dây Paragon. Biến áp công suất lớn lên đến 150W được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ cao giúp các loại đèn LED dây hoạt động ổn định và bền bỉ suốt thời gian dài.

368,000VNĐ

Biến áp LED dây 15w PLDD15-24 (hay bộ nguồn LED dây) là phụ kiện dành riêng cho đèn LED dây Paragon. Biến áp công suất lớn lên đến 15W được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ cao giúp các loại đèn LED dây hoạt động ổn định và bền bỉ suốt thời gian dài.

1,361,000VNĐ

Biến áp LED dây 200w PLDD200-24 (hay bộ nguồn LED dây) là phụ kiện dành riêng cho đèn LED dây Paragon. Biến áp công suất lớn lên đến 200W được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ cao giúp các loại đèn LED dây hoạt động ổn định và bền bỉ suốt thời gian dài.

1,475,000VNĐ

Biến áp LED dây 250w PLDD250-24 (hay bộ nguồn LED dây) là phụ kiện dành riêng cho đèn LED dây Paragon. Biến áp công suất lớn lên đến 250W được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ cao giúp các loại đèn LED dây hoạt động ổn định và bền bỉ suốt thời gian dài.

524,000VNĐ

Biến áp LED dây 30w PLDD30-24 (hay bộ nguồn LED dây) là phụ kiện dành riêng cho đèn LED dây Paragon. Biến áp công suất lớn lên đến 30W được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ cao giúp các loại đèn LED dây hoạt động ổn định và bền bỉ suốt thời gian dài.