MCB Acti 9 C60H-DC

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » Aptomat MCB » MCB Acti 9 C60H-DC

Hiển thị 1–12 của 36 kết quả

Hiển thị 1–12 của 36 kết quả

Hiển thị:
1,314,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9N61500 – Đường cong loại: C– Có cờ báo màu xanh– Số cực: 1P– Điện áp: 220 VDC– Dòng định mức: 0.5A – Dòng cắt ngắn mạch: 10kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – [...]

891,000VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9N61508 – Đường cong loại: C– Có cờ báo màu xanh– Số cực: 1P– Điện áp: 220 VDC– Dòng định mức: 10A – Dòng cắt ngắn mạch: 10kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – [...]

869,000VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9N61509 – Đường cong loại: C– Có cờ báo màu xanh– Số cực: 1P– Điện áp: 220 VDC– Dòng định mức: 9A – Dòng cắt ngắn mạch: 13kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – [...]

891,000VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9N61510 – Đường cong loại: C– Có cờ báo màu xanh– Số cực: 1P– Điện áp: 220 VDC– Dòng định mức: 15A – Dòng cắt ngắn mạch: 10kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – [...]

891,000VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9N61511 – Đường cong loại: C– Có cờ báo màu xanh– Số cực: 1P– Điện áp: 220 VDC– Dòng định mức: 16A – Dòng cắt ngắn mạch: 10kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – [...]

1,111,000VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9N61501 – Đường cong loại: C– Có cờ báo màu xanh– Số cực: 1P– Điện áp: 220 VDC– Dòng định mức: 1A – Dòng cắt ngắn mạch: 10kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – [...]

891,000VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9N61512 – Đường cong loại: C– Có cờ báo màu xanh– Số cực: 1P– Điện áp: 220 VDC– Dòng định mức: 20A – Dòng cắt ngắn mạch: 10kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – [...]

924,000VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9N61513 – Đường cong loại: C– Có cờ báo màu xanh– Số cực: 1P– Điện áp: 220 VDC– Dòng định mức: 25A – Dòng cắt ngắn mạch: 10kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – [...]

1,111,000VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9N61502 – Đường cong loại: C– Có cờ báo màu xanh– Số cực: 1P– Điện áp: 220 VDC– Dòng định mức: 2A – Dòng cắt ngắn mạch: 10kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – [...]

929,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9N61514 – Đường cong loại: C– Có cờ báo màu xanh– Số cực: 1P– Điện áp: 220 VDC– Dòng định mức: 30A – Dòng cắt ngắn mạch: 10kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – [...]

940,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9N61515 – Đường cong loại: C– Có cờ báo màu xanh– Số cực: 1P– Điện áp: 220 VDC– Dòng định mức: 32A – Dòng cắt ngắn mạch: 10kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – [...]

1,111,000VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9N61503 – Đường cong loại: C– Có cờ báo màu xanh– Số cực: 1P– Điện áp: 220 VDC– Dòng định mức: 3A – Dòng cắt ngắn mạch: 10kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – [...]