MCB Acti 9 iC60N

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » Aptomat MCB » MCB Acti 9 iC60N

Hiển thị 1–12 của 70 kết quả

Hiển thị 1–12 của 70 kết quả

Hiển thị:
225,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9F74110 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 10A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider dòng sản phẩm được sản xuất [...]

225,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9F74110 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 10A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider dòng sản phẩm được sản xuất [...]

225,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9F74116 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 16A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider dòng sản phẩm được sản xuất [...]

225,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9F74116 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 16A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider dòng sản phẩm được sản xuất [...]

225,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9F74120 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 20A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider dòng sản phẩm được sản xuất [...]

225,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9F74120 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 20A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider dòng sản phẩm được sản xuất [...]

225,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9F74125 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 25A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider dòng sản phẩm được sản xuất [...]

225,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9F74125 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 25A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider dòng sản phẩm được sản xuất [...]

572,000VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9F75102 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 2A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider dòng sản phẩm được sản xuất [...]

269,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9F74132 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 32A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider dòng sản phẩm được sản xuất [...]

269,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9F74132 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 32A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider dòng sản phẩm được sản xuất [...]

269,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9F74140 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 40A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider dòng sản phẩm được sản xuất [...]