MCB Acti 9 iK60N

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » Aptomat MCB » MCB Acti 9 iK60N

Hiển thị 1–12 của 36 kết quả

Hiển thị 1–12 của 36 kết quả

Hiển thị:
187,000VNĐ

Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider được hãng sản xuất với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng vượt trội. Vì thế, trên thị trường hiện nay, thiết bị đóng cắt mạch điện này đang nhận được những đánh giá rất cao và có khả năng cạnh tranh hiệu quả với các sản phẩm của nhiều [...]

187,000VNĐ

Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider được hãng sản xuất với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng vượt trội. Vì thế, trên thị trường hiện nay, thiết bị đóng cắt mạch điện này đang nhận được những đánh giá rất cao và có khả năng cạnh tranh hiệu quả với các sản phẩm của nhiều [...]

187,000VNĐ

Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider được hãng sản xuất với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng vượt trội. Vì thế, trên thị trường hiện nay, thiết bị đóng cắt mạch điện này đang nhận được những đánh giá rất cao và có khả năng cạnh tranh hiệu quả với các sản phẩm của nhiều [...]

187,000VNĐ

Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider được hãng sản xuất với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng vượt trội. Vì thế, trên thị trường hiện nay, thiết bị đóng cắt mạch điện này đang nhận được những đánh giá rất cao và có khả năng cạnh tranh hiệu quả với các sản phẩm của nhiều [...]

187,000VNĐ

Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider được hãng sản xuất với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng vượt trội. Vì thế, trên thị trường hiện nay, thiết bị đóng cắt mạch điện này đang nhận được những đánh giá rất cao và có khả năng cạnh tranh hiệu quả với các sản phẩm của nhiều [...]

231,000VNĐ

Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider được hãng sản xuất với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng vượt trội. Vì thế, trên thị trường hiện nay, thiết bị đóng cắt mạch điện này đang nhận được những đánh giá rất cao và có khả năng cạnh tranh hiệu quả với các sản phẩm của nhiều [...]

280,500VNĐ

Thông số kĩ thuật Aptomat A9K24150 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 50A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm   Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung cấp [...]

280,500VNĐ

Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider được hãng sản xuất với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng vượt trội. Vì thế, trên thị trường hiện nay, thiết bị đóng cắt mạch điện này đang nhận được những đánh giá rất cao và có khả năng cạnh tranh hiệu quả với các sản phẩm của nhiều [...]

187,000VNĐ

Thông số kĩ thuật MCB A9K27106 – Số cực: 1P – Dòng định mức: 06A – Dòng cắt ngắn mạch: 6kA – Cấp bảo vệ: IP20 – Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1 – Hẵng sản xuất: Schneider-Electric – Bảo hành sản phẩm : 1 năm   Công ty TNHH FULLSHINE là đơn vị chuyên cung [...]

528,000VNĐ

Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider được hãng sản xuất với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng vượt trội. Vì thế, trên thị trường hiện nay, thiết bị đóng cắt mạch điện này đang nhận được những đánh giá rất cao và có khả năng cạnh tranh hiệu quả với các sản phẩm của nhiều [...]

528,000VNĐ

Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider được hãng sản xuất với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng vượt trội. Vì thế, trên thị trường hiện nay, thiết bị đóng cắt mạch điện này đang nhận được những đánh giá rất cao và có khả năng cạnh tranh hiệu quả với các sản phẩm của nhiều [...]

528,000VNĐ

Aptomat MCB Acti9 iK60N Schneider được hãng sản xuất với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng vượt trội. Vì thế, trên thị trường hiện nay, thiết bị đóng cắt mạch điện này đang nhận được những đánh giá rất cao và có khả năng cạnh tranh hiệu quả với các sản phẩm của nhiều [...]