MCB Easy 9

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » Aptomat MCB » MCB Easy 9

Hiển thị 1–12 của 29 kết quả

Hiển thị 1–12 của 29 kết quả

Hiển thị:
96,800VNĐ

Thông số kĩ thuật EZ9F34110 ✦ Tiêu chuẩn : IEC 898 ✦ Đường cong loại : C ✦ Số pha : 1 pha ✦ Dòng cắt định mức : 4,5kA ✦ Điện áp định mức : 10A  Ưu điểm và công dụng ✦ Dùng cho mạng lưới điện dân dụng ✦ Dấu hiệu nhận biết [...]

96,800VNĐ

 Thông số kĩ thuật EZ9F34116 ✦ Tiêu chuẩn : IEC 898 ✦ Đường cong loại : C ✦ Số pha : 1 pha ✦ Dòng cắt định mức : 4,5kA ✦ Điện áp định mức : 16A  Ưu điểm và công dụng ✦ Dùng cho mạng lưới điện dân dụng ✦ Dấu hiệu nhận biết [...]

96,800VNĐ

Thông số kĩ thuật EZ9F34120 ✦ Tiêu chuẩn : IEC 898 ✦ Đường cong loại : C ✦ Số pha : 1 pha ✦ Dòng cắt định mức : 4,5kA ✦ Điện áp định mức : 20A  Ưu điểm và công dụng ✦ Dùng cho mạng lưới điện dân dụng ✦ Dấu hiệu nhận biết [...]

96,800VNĐ

 Thông số kĩ thuật EZ9F34125 ✦ Tiêu chuẩn : IEC 898 ✦ Đường cong loại : C ✦ Số pha : 1 pha ✦ Dòng cắt định mức : 4,5kA ✦ Điện áp định mức : 25A Ưu điểm và công dụng ✦ Dùng cho mạng lưới điện dân dụng ✦ Dấu hiệu nhận biết [...]

96,800VNĐ

 Thông số kĩ thuật EZ9F34132 ✦ Tiêu chuẩn : IEC 898 ✦ Đường cong loại : C ✦ Số pha : 1 pha ✦ Dòng cắt định mức : 4,5kA ✦ Điện áp định mức : 32A  Ưu điểm và công dụng ✦ Dùng cho mạng lưới điện dân dụng ✦ Dấu hiệu nhận biết [...]

140,800VNĐ

 Thông số kĩ thuật EZ9F34140 ✦ Tiêu chuẩn : IEC 898 ✦ Đường cong loại : C ✦ Số pha : 1 pha ✦ Dòng cắt định mức : 4,5kA ✦ Điện áp định mức : 40A  Ưu điểm và công dụng ✦ Dùng cho mạng lưới điện dân dụng ✦ Dấu hiệu nhận biết [...]

228,800VNĐ

Thông số kĩ thuật EZ9F34150 ✦ Tiêu chuẩn : IEC 898 ✦ Đường cong loại : C ✦ Số pha : 1 pha ✦ Dòng cắt định mức : 4,5kA ✦ Điện áp định mức : 50A  Ưu điểm và công dụng ✦ Dùng cho mạng lưới điện dân dụng ✦ Dấu hiệu nhận biết [...]

228,800VNĐ

 Thông số kĩ thuật EZ9F34163 ✦ Tiêu chuẩn : IEC 898 ✦ Đường cong loại : C ✦ Số pha : 1 pha ✦ Dòng cắt định mức : 4,5kA ✦ Điện áp định mức : 63A Ưu điểm và công dụng ✦ Dùng cho mạng lưới điện dân dụng ✦ Dấu hiệu nhận biết [...]

96,800VNĐ

 Thông số kĩ thuật EZ9F34106 ✦ Tiêu chuẩn : IEC 898 ✦ Đường cong loại : C ✦ Số pha : 1 pha ✦ Dòng cắt định mức : 4,5kA ✦ Điện áp định mức : 6A  Ưu điểm và công dụng ✦ Dùng cho mạng lưới điện dân dụng ✦ Dấu hiệu nhận biết [...]

275,000VNĐ

Thông số kĩ thuật EZ9F34210 ✦ Tiêu chuẩn : IEC 898 ✦ Đường cong loại : C ✦ Số pha : 2 pha ✦ Dòng cắt định mức : 4,5kA ✦ Điện áp định mức : 10A Ưu điểm và công dụng ✦ Dùng cho mạng lưới điện dân dụng ✦ Dấu hiệu nhận biết đóng/ngắt [...]

275,000VNĐ

 Thông số kĩ thuật EZ9F34220 ✦ Tiêu chuẩn : IEC 898 ✦ Đường cong loại : C ✦ Số pha : 2 pha ✦ Dòng cắt định mức : 4,5kA ✦ Điện áp định mức : 20A Ưu điểm và công dụng ✦ Dùng cho mạng lưới điện dân dụng ✦ Dấu hiệu nhận biết [...]

275,000VNĐ

Thông số kĩ thuật EZ9F34225 ✦ Tiêu chuẩn : IEC 898 ✦ Đường cong loại : C ✦ Số pha : 2 pha ✦ Dòng cắt định mức : 4,5kA ✦ Điện áp định mức : 25A  Ưu điểm và công dụng ✦ Dùng cho mạng lưới điện dân dụng ✦ Dấu hiệu nhận biết [...]