MCCB Compact NS>630A

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » Aptomat MCCB » MCCB Compact NS>630A

Hiển thị 1–12 của 97 kết quả

Hiển thị 1–12 của 97 kết quả

Hiển thị:
68,607,000VNĐ

Aptomat MCCB NS100N3DE2 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 1000 A– Dòng cắt: 50kA– Micrologic 2.0– Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2– Tay nắm kiểu xoay và khóa liên động– Cơ cấu motorise (220/240 VAC) + MX + XF Aptomat MCCB Compact NS lớn hơn 630A [...]

130,471,000VNĐ

Aptomat MCCB NS100N3E2 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N – Số pha: 3P – Dòng điện định mức : 1000 A – Dòng cắt: 50kA – Micrologic 2.0 – Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 – Cơ cấu motorise (220/240 VAC) – CB hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây và trip [...]

137,564,900VNĐ

Aptomat MCCB Compact NS lớn hơn 630A Schneider dòng sản phẩm phù hơp với chức năng đóng cắt, bảo vệ hệ thống điện trong bệnh viện, khách sạn, nhà máy công nghiệp. Tự động ngắt mạch khi quá tải, quá áp, ngắn mạch,.. bảo vệ cho động cơ trách những nguy cơ cháy nổ, hư [...]

211,563,000VNĐ

Aptomat MCCB NS100N3DE2 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N – Số pha: 3P – Dòng điện định mức : 1000 A – Dòng cắt: 50kA – Micrologic 2.0 – Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 – Tay nắm kiểu xoay và khóa liên động – Cơ cấu motorise (220/240 VAC) + MX + XF [...]

130,471,000VNĐ

Aptomat MCCB NS100N3E2 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N – Số pha: 3P – Dòng điện định mức : 1000 A – Dòng cắt: 50kA – Micrologic 2.0 – Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 – Cơ cấu motorise (220/240 VAC) – CB hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây và trip [...]

75,036,500VNĐ

Aptomat MCCB NS100H3DE2 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 1000 A– Dòng cắt: 70kA– Micrologic 2.0– Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2– Tay nắm kiểu xoay và khóa liên động– Cơ cấu motorise (220/240 VAC) + MX + XF Aptomat MCCB Compact NS lớn hơn 630A [...]

144,105,500VNĐ

Aptomat MCCB NS100H3E2 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H – Số pha: 3P – Dòng điện định mức : 1000 A – Dòng cắt: 70kA – Micrologic 2.0 – Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 – Cơ cấu motorise (220/240 VAC) – CB hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây và trip [...]

167,662,000VNĐ

Aptomat MCCB Compact NS lớn hơn 630A Schneider dòng sản phẩm phù hơp với chức năng đóng cắt, bảo vệ hệ thống điện trong bệnh viện, khách sạn, nhà máy công nghiệp. Tự động ngắt mạch khi quá tải, quá áp, ngắn mạch,.. bảo vệ cho động cơ trách những nguy cơ cháy nổ, hư [...]

218,922,000VNĐ

Aptomat MCCB NS100H3DE2 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H – Số pha: 3P – Dòng điện định mức : 1000 A – Dòng cắt: 70kA – Micrologic 2.0 – Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 – Tay nắm kiểu xoay và khóa liên động – Cơ cấu motorise (220/240 VAC) + MX + XF [...]

77,286,000VNĐ

Aptomat MCCB NS125N3DE2 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 1250 A– Dòng cắt: 50kA– Micrologic 2.0– Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2– Tay nắm kiểu xoay và khóa liên động– Cơ cấu motorise (220/240 VAC) + MX + XF Aptomat MCCB Compact NS lớn hơn 630A [...]

152,171,800VNĐ

Aptomat MCCB Compact NS lớn hơn 630A Schneider dòng sản phẩm phù hơp với chức năng đóng cắt, bảo vệ hệ thống điện trong bệnh viện, khách sạn, nhà máy công nghiệp. Tự động ngắt mạch khi quá tải, quá áp, ngắn mạch,.. bảo vệ cho động cơ trách những nguy cơ cháy nổ, hư [...]

169,653,000VNĐ

Aptomat MCCB NS125N3DM2 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N – Số pha: 3P – Dòng điện định mức : 1250 A – Dòng cắt: 50kA – Micrologic 2.0 – Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 – Tay nắm kiểu xoay và khóa liên động – Cơ cấu motorise (220/240 VAC) Aptomat MCCB Compact NS [...]