MCCB Easypact CVS

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » Aptomat MCCB » MCCB Easypact CVS

Hiển thị 1–12 của 64 kết quả

Hiển thị 1–12 của 64 kết quả

Hiển thị:
3,652,000VNĐ

✦ LV510307 ✧ 3 Pha ✧ Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 ✧ Trip unit có thể điều chỉnh được từ 0.7 đến 1 ✧ Dòng định mức 100A ✧ Dòng cắt ngắn mạch 25kA ✧ Ics = 100% Icu ✦ Ứng dụng ✧ Aptomat là một phần quan trọng trong hệ thống điện [...]

3,894,000VNĐ

✦ LV510337 ✧ 3 Pha ✧ Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 ✧ Trip unit có thể điều chỉnh được từ 0.7 đến 1 ✧ Dòng định mức 100A ✧ Dòng cắt ngắn mạch 36kA ✧ Ics = 100% Icu ✦ Ứng dụng ✧ Aptomat là một phần quan trọng trong hệ thống điện giúp [...]

4,398,900VNĐ

MCCB Easypact CVS Schneider là gì Cầu dao tự động MCCB CVS (Molded Case Circuit Breaker) hay còn được gọi là Aptomat MCCB. Đây là một khí cụ điện chuyên dụng được sản xuất bởi Tập Đoàn Schneider-Electric. MCCB Easypact CVS Schneider là dạng CB tiêu chuẩn được dùng trong công nghiệp, mạch động lực [...]

5,142,500VNĐ

✦ LV516332 ✧ 3 Pha ✧ Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 ✧ Trip unit có thể điều chỉnh được từ 0.7 đến 1 ✧ Dòng định mức 125A ✧ Dòng cắt ngắn mạch 36kA ✧ Ics = 100% Icu ✦ Ứng dụng ✧ Aptomat là một phần quan trọng trong hệ thống điện giúp [...]

5,874,000VNĐ

✦ LV516303 ✧ 3 Pha ✧ Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 ✧ Trip unit có thể điều chỉnh được từ 0.7 đến 1 ✧ Dòng định mức 160A ✧ Dòng cắt ngắn mạch 25kA ✧ Ics = 100% Icu ✦ Ứng dụng ✧ Aptomat là một phần quan trọng trong hệ thống điện [...]

6,325,000VNĐ

✦ LV516333 ✧ 3 Pha ✧ Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 ✧ Trip unit có thể điều chỉnh được từ 0.7 đến 1 ✧ Dòng định mức 160A ✧ Dòng cắt ngắn mạch 36kA ✧ Ics = 100% Icu ✦ Ứng dụng ✧ Aptomat là một phần quan trọng trong hệ thống điện giúp [...]

3,613,500VNĐ

✦ LV510300 ✧ 3 Pha ✧ Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 ✧ Trip unit có thể điều chỉnh được từ 0.7 đến 1 ✧ Dòng định mức 16A ✧ Dòng cắt ngắn mạch 25kA ✧ Ics = 100% Icu ✦ Ứng dụng ✧ Aptomat là một phần quan trọng trong hệ thống điện [...]

3,751,000VNĐ

✦ LV510330 ✧ 3 Pha ✧ Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 ✧ Trip unit có thể điều chỉnh được từ 0.7 đến 1 ✧ Dòng định mức 16A ✧ Dòng cắt ngắn mạch 36kA ✧ Ics = 100% Icu ✦ Ứng dụng ✧ Aptomat là một phần quan trọng trong hệ thống điện giúp [...]

7,051,000VNĐ

✦ LV525302 ✧ 3 Pha ✧ Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 ✧ Trip unit có thể điều chỉnh được từ 0.7 đến 1 ✧ Dòng định mức 200A ✧ Dòng cắt ngắn mạch 25kA ✧ Ics = 100% Icu ✦ Ứng dụng ✧ Aptomat là một phần quan trọng trong hệ thống điện [...]

7,964,000VNĐ

✦ LV525332 ✧ 3 Pha ✧ Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 ✧ Trip unit có thể điều chỉnh được từ 0.7 đến 1 ✧ Dòng định mức 200A ✧ Dòng cắt ngắn mạch 36kA ✧ Ics = 100% Icu ✦ Ứng dụng ✧ Aptomat là một phần quan trọng trong hệ thống điện giúp [...]

7,122,500VNĐ

MCCB Easypact CVS Schneider là gì Cầu dao tự động MCCB CVS (Molded Case Circuit Breaker) hay còn được gọi là Aptomat MCCB. Đây là một khí cụ điện chuyên dụng được sản xuất bởi Tập Đoàn Schneider-Electric. MCCB Easypact CVS Schneider là dạng CB tiêu chuẩn được dùng trong công nghiệp, mạch động lực [...]

8,657,000VNĐ

✦ LV525333 ✧ 3 Pha ✧ Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 ✧ Trip unit có thể điều chỉnh được từ 0.7 đến 1 ✧ Dòng định mức 250A ✧ Dòng cắt ngắn mạch 36kA ✧ Ics = 100% Icu ✦ Ứng dụng ✧ Aptomat là một phần quan trọng trong hệ thống điện giúp [...]