MCCB Easypact EZC400 EZC630

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » Aptomat MCCB » MCCB Easypact EZC400 EZC630

Hiển thị 1–12 của 34 kết quả

Hiển thị 1–12 của 34 kết quả

Hiển thị:

Aptomat MCCB EZC400N3300 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 300A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 690V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 8kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 36 kA– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– Loại bảo vệ: Bảo vệ quá [...]

Aptomat MCCB EZC400H3300 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 300A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 690V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 8kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 50 kA– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– Loại bảo vệ: Bảo vệ quá [...]

Aptomat MCCB EZC400N3320 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 320A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 690V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 8kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 36 kA– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– Loại bảo vệ: Bảo vệ quá [...]

Aptomat MCCB EZC400H3320 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 320A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 690V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 8kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 50 kA– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– Loại bảo vệ: Bảo vệ quá [...]

Aptomat MCCB EZC400N3350 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 350A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 690V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 8kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 36 kA– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– Loại bảo vệ: Bảo vệ quá [...]

Aptomat MCCB EZC400N3400 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 400A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 690V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 8kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 36 kA– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– Loại bảo vệ: Bảo vệ quá [...]

Aptomat MCCB EZC400H3400 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 400A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 690V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 8kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 50 kA– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– Loại bảo vệ: Bảo vệ quá [...]

Aptomat MCCB EZC400N4250 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 4P– Dòng điện định mức : 250A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 690V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 8kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 36 kA– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– Loại bảo vệ: Bảo vệ quá [...]

Aptomat MCCB EZC400H4250 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H– Số pha: 4P– Dòng điện định mức : 250A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 690V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 8kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 50 kA– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– Loại bảo vệ: Bảo vệ quá [...]

Aptomat MCCB EZC400N4300 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 4P– Dòng điện định mức : 300A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 690V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 8kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 36 kA– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– Loại bảo vệ: Bảo vệ quá [...]

Aptomat MCCB EZC400H4300 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H– Số pha: 4P– Dòng điện định mức : 300A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 690V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 8kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 50 kA– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– Loại bảo vệ: Bảo vệ quá [...]

Aptomat MCCB EZC400N4320 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 4P– Dòng điện định mức : 320A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 690V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 8kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 36 kA– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– Loại bảo vệ: Bảo vệ quá [...]