MCCB Easypact EZCV250

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » Aptomat MCCB » MCCB Easypact EZCV250

Hiển thị 1–12 của 40 kết quả

Hiển thị 1–12 của 40 kết quả

Hiển thị:

Aptomat MCCB EZCV250H3100 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 100A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 440V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 6kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 36kA– Dòng dò điều chỉnh được từ: 0.1-1A– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– [...]

9,624,600VNĐ

Aptomat MCCB EZCV250N3100 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 100A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 440V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 6kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 25 kA– Dòng dò điều chỉnh được từ: 0.1-1A– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt [...]

Aptomat MCCB EZCV250H3125 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 125A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 440V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 6kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 36kA– Dòng dò điều chỉnh được từ: 0.1-1A– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– [...]

10,076,200VNĐ

Mô tả Aptomat Easypact EZCV250 ELCB Schneider Aptomat ELCB Easypact EZCV250 Schneider là dòng thiết bị điện đóng – ngắt cao cấp, nó bao gồm các khí cụ điện có chức năng đóng – ngắt dòng điện khi xảy ra sự cố quả tải, ngắn mạch, quá áp. Aptomat ELCB Easypact EZCV250 Schneider có khả năng ngắt [...]

Aptomat MCCB EZCV250H3150 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 150A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 440V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 6kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 36kA– Dòng dò điều chỉnh được từ: 0.1-1A– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– [...]

Aptomat MCCB EZCV250N3150 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 150A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 440V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 6kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 25 kA– Dòng dò điều chỉnh được từ: 0.1-1A– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt [...]

Aptomat MCCB EZCV250H3160 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 160A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 440V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 6kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 36kA– Dòng dò điều chỉnh được từ: 0.1-1A– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– [...]

Aptomat MCCB EZCV250N3160 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 160A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 440V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 6kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 25 kA– Dòng dò điều chỉnh được từ: 0.1-1A– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt [...]

Aptomat MCCB EZCV250H3175 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 175A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 440V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 6kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 36kA– Dòng dò điều chỉnh được từ: 0.1-1A– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– [...]

Aptomat MCCB EZCV250N3175 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 175A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 440V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 6kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 25 kA– Dòng dò điều chỉnh được từ: 0.1-1A– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt [...]

Aptomat MCCB EZCV250H3200 Schneider – Cầu dao ngắt loại: H– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 200A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 440V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 6kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 36kA– Dòng dò điều chỉnh được từ: 0.1-1A– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt từ– [...]

Aptomat MCCB EZCV250N3200 Schneider – Cầu dao ngắt loại: N– Số pha: 3P– Dòng điện định mức : 200A– Điện áp cách điện định mức [Ui]: 440V AC 50/60 Hz– Xung điện áp định mức [Uimp]: 6kV– Dòng cắt ngắn mạch [Icu]: 25 kA– Dòng dò điều chỉnh được từ: 0.1-1A– Nguyên lý bảo vệ: Nhiệt [...]