Mureva

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » Công tắc ổ cắm Schneider » Mureva

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Hiển thị:
589,600VNĐ

Ổ cắm chống nước Mureva là dòng sản phẩm được nhập khẩu khẩu từ Ba Lan. Có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn các loại bụi, vật thể rắn, có kích thước khác nhau. Đặc biệt hơn làổ cắm Mureva đạt tiêu chuẩn IP55, IK08 không chỉ làm việc được trong điều kiện [...]

419,100VNĐ

Ổ cắm chống nước Mureva là dòng sản phẩm được nhập khẩu khẩu từ Ba Lan. Có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn các loại bụi, vật thể rắn, có kích thước khác nhau. Đặc biệt hơn làổ cắm Mureva đạt tiêu chuẩn IP55, IK08 không chỉ làm việc được trong điều kiện [...]

704,000VNĐ

Ổ cắm chống nước Mureva là dòng sản phẩm được nhập khẩu khẩu từ Ba Lan. Có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn các loại bụi, vật thể rắn, có kích thước khác nhau. Đặc biệt hơn làổ cắm Mureva đạt tiêu chuẩn IP55, IK08 không chỉ làm việc được trong điều kiện [...]

594,000VNĐ

Ổ cắm chống nước Mureva là dòng sản phẩm được nhập khẩu khẩu từ Ba Lan. Có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn các loại bụi, vật thể rắn, có kích thước khác nhau. Đặc biệt hơn làổ cắm Mureva đạt tiêu chuẩn IP55, IK08 không chỉ làm việc được trong điều kiện [...]

566,500VNĐ

Ổ cắm chống nước Mureva là dòng sản phẩm được nhập khẩu khẩu từ Ba Lan. Có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn các loại bụi, vật thể rắn, có kích thước khác nhau. Đặc biệt hơn làổ cắm Mureva đạt tiêu chuẩn IP55, IK08 không chỉ làm việc được trong điều kiện [...]

489,500VNĐ

Ổ cắm chống nước Mureva là dòng sản phẩm được nhập khẩu khẩu từ Ba Lan. Có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn các loại bụi, vật thể rắn, có kích thước khác nhau. Đặc biệt hơn làổ cắm Mureva đạt tiêu chuẩn IP55, IK08 không chỉ làm việc được trong điều kiện [...]

1,947,000VNĐ

Ổ cắm chống nước Mureva là dòng sản phẩm được nhập khẩu khẩu từ Ba Lan. Có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn các loại bụi, vật thể rắn, có kích thước khác nhau. Đặc biệt hơn làổ cắm Mureva đạt tiêu chuẩn IP55, IK08 không chỉ làm việc được trong điều kiện [...]

1,148,400VNĐ

Ổ cắm chống nước Mureva là dòng sản phẩm được nhập khẩu khẩu từ Ba Lan. Có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn các loại bụi, vật thể rắn, có kích thước khác nhau. Đặc biệt hơn làổ cắm Mureva đạt tiêu chuẩn IP55, IK08 không chỉ làm việc được trong điều kiện [...]

489,500VNĐ

Ổ cắm chống nước Mureva là dòng sản phẩm được nhập khẩu khẩu từ Ba Lan. Có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn các loại bụi, vật thể rắn, có kích thước khác nhau. Đặc biệt hơn làổ cắm Mureva đạt tiêu chuẩn IP55, IK08 không chỉ làm việc được trong điều kiện [...]

872,300VNĐ

Ổ cắm chống nước Mureva là dòng sản phẩm được nhập khẩu khẩu từ Ba Lan. Có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn các loại bụi, vật thể rắn, có kích thước khác nhau. Đặc biệt hơn làổ cắm Mureva đạt tiêu chuẩn IP55, IK08 không chỉ làm việc được trong điều kiện [...]