Ổ cắm chống sét - Thorsman

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » Công tắc ổ cắm Schneider » Ổ cắm chống sét - Thorsman

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Hiển thị:
1,399,090VNĐ

Đặc điểm của sản phẩm – Ổ cắm chống sét lan truyền là thiết bị bảo vệ thiết bị điện tử gia dụng và văn phòng của bạn tránh khỏi mối đe dọa do nhiễu loạn điện gây ra. Sét và xung điện có thể làm hư hỏng các thiết bị điện tự, mất dữ liệu và [...]

369,380VNĐ

Đặc điểm của sản phẩm – Ổ cắm chống sét lan truyền là thiết bị bảo vệ thiết bị điện tử gia dụng và văn phòng của bạn tránh khỏi mối đe dọa do nhiễu loạn điện gây ra. Sét và xung điện có thể làm hư hỏng các thiết bị điện tự, mất dữ liệu và [...]

764,060VNĐ

Đặc điểm của sản phẩm – Ổ cắm chống sét lan truyền là thiết bị bảo vệ thiết bị điện tử gia dụng và văn phòng của bạn tránh khỏi mối đe dọa do nhiễu loạn điện gây ra. Sét và xung điện có thể làm hư hỏng các thiết bị điện tự, mất dữ liệu và [...]

979,110VNĐ

Đặc điểm của sản phẩm – Ổ cắm chống sét lan truyền là thiết bị bảo vệ thiết bị điện tử gia dụng và văn phòng của bạn tránh khỏi mối đe dọa do nhiễu loạn điện gây ra. Sét và xung điện có thể làm hư hỏng các thiết bị điện tự, mất dữ liệu và [...]

1,736,850VNĐ

Đặc điểm của sản phẩm – Ổ cắm chống sét lan truyền là thiết bị bảo vệ thiết bị điện tử gia dụng và văn phòng của bạn tránh khỏi mối đe dọa do nhiễu loạn điện gây ra. Sét và xung điện có thể làm hư hỏng các thiết bị điện tự, mất dữ liệu và [...]

1,291,570VNĐ

Đặc điểm của sản phẩm – Ổ cắm chống sét lan truyền là thiết bị bảo vệ thiết bị điện tử gia dụng và văn phòng của bạn tránh khỏi mối đe dọa do nhiễu loạn điện gây ra. Sét và xung điện có thể làm hư hỏng các thiết bị điện tự, mất dữ liệu và [...]

1,411,600VNĐ

Đặc điểm của sản phẩm – Ổ cắm chống sét lan truyền là thiết bị bảo vệ thiết bị điện tử gia dụng và văn phòng của bạn tránh khỏi mối đe dọa do nhiễu loạn điện gây ra. Sét và xung điện có thể làm hư hỏng các thiết bị điện tự, mất dữ liệu và [...]

2,492,600VNĐ

Đặc điểm của sản phẩm – Ổ cắm chống sét lan truyền là thiết bị bảo vệ thiết bị điện tử gia dụng và văn phòng của bạn tránh khỏi mối đe dọa do nhiễu loạn điện gây ra. Sét và xung điện có thể làm hư hỏng các thiết bị điện tự, mất dữ liệu và [...]

2,674,100VNĐ

Đặc điểm của sản phẩm – Ổ cắm chống sét lan truyền là thiết bị bảo vệ thiết bị điện tử gia dụng và văn phòng của bạn tránh khỏi mối đe dọa do nhiễu loạn điện gây ra. Sét và xung điện có thể làm hư hỏng các thiết bị điện tự, mất dữ liệu và [...]

3,150,400VNĐ

Đặc điểm của sản phẩm – Ổ cắm chống sét lan truyền là thiết bị bảo vệ thiết bị điện tử gia dụng và văn phòng của bạn tránh khỏi mối đe dọa do nhiễu loạn điện gây ra. Sét và xung điện có thể làm hư hỏng các thiết bị điện tự, mất dữ liệu và [...]

3,834,700VNĐ

Đặc điểm của sản phẩm – Ổ cắm chống sét lan truyền là thiết bị bảo vệ thiết bị điện tử gia dụng và văn phòng của bạn tránh khỏi mối đe dọa do nhiễu loạn điện gây ra. Sét và xung điện có thể làm hư hỏng các thiết bị điện tự, mất dữ liệu và [...]

7,352,400VNĐ

Đặc điểm của sản phẩm – Ổ cắm chống sét lan truyền là thiết bị bảo vệ thiết bị điện tử gia dụng và văn phòng của bạn tránh khỏi mối đe dọa do nhiễu loạn điện gây ra. Sét và xung điện có thể làm hư hỏng các thiết bị điện tự, mất dữ liệu và [...]