Contactor iCT

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » Contactor & Phụ kiện Schneider » Contactor iCT

Hiển thị 1–12 của 26 kết quả

Hiển thị 1–12 của 26 kết quả

Hiển thị:
979,000VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ A9C20731 Schneider DÒNG Acti 9 iCT SỐ CỰC 1 pha DÒNG TIẾP ĐIỂM 25A ĐIỆN ÁP COIL 220/240VAC 50Hz ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC 500VAC TIẾP ĐIỂM PHỤ 1NO ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC 2.5kV (4kV for 12/24/48VAC) CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP20, IP40 KÍCH THƯỚC 81x68x18mm [...]

7,271,000VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ A9C20882 Schneider DÒNG Acti 9 iCT SỐ CỰC 2 pha DÒNG TIẾP ĐIỂM 100A ĐIỆN ÁP COIL 220/240VAC 50Hz ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC 500VAC TIẾP ĐIỂM PHỤ 2NO ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC 2.5kV (4kV for 12/24/48VAC) CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP20, IP40 KÍCH THƯỚC 85x68x54mm [...]

1,144,000VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ A9C22715 Schneider DÒNG Acti 9 iCT SỐ CỰC 2 pha DÒNG TIẾP ĐIỂM 16A ĐIỆN ÁP COIL 220/240VAC 50Hz ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC 500VAC TIẾP ĐIỂM PHỤ 1NO+1NC ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC 2.5kV (4kV for 12/24/48VAC) CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP20, IP40 KÍCH THƯỚC 81x68x136mm [...]

1,089,000VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ A9C22712 Schneider DÒNG Acti 9 iCT SỐ CỰC 2 pha DÒNG TIẾP ĐIỂM 16A ĐIỆN ÁP COIL 220/240VAC 50Hz ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC 500VAC TIẾP ĐIỂM PHỤ 2NO ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC 2.5kV (4kV for 12/24/48VAC) CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP20, IP40 KÍCH THƯỚC 81x68x136mm [...]

1,157,200VNĐ

– Dải dòng điện của khởi động từ Contactor ICT: 16A, 20A, 25A, 40A, 45A, 63A và 100A – Hệ số cực từ 1-4: 1P, 2P, 3P và 4P – Acti9 ICT tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng như EN 61095 và CEI 1095 – Độ bền cao (OC) [...]

1,490,500VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ A9C20732 Schneider DÒNG Acti 9 iCT SỐ CỰC 2 pha DÒNG TIẾP ĐIỂM 25A ĐIỆN ÁP COIL 220/240VAC 50Hz ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC 500VAC TIẾP ĐIỂM PHỤ 2NO ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC 2.5kV (4kV for 12/24/48VAC) CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP20, IP40 KÍCH THƯỚC 81x68x136mm [...]

1,281,500VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ A9C20132 Schneider DÒNG Acti 9 iCT SỐ CỰC 2 pha DÒNG TIẾP ĐIỂM 25A ĐIỆN ÁP COIL 24VAC 50Hz ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC 500VAC TIẾP ĐIỂM PHỤ 2NO ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC 2.5kV (4kV for 12/24/48VAC) CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP20, IP40 KÍCH THƯỚC 81x68x36mm [...]

1,793,000VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ A9C20842 Schneider DÒNG Acti 9 iCT SỐ CỰC 2 pha DÒNG TIẾP ĐIỂM 40A ĐIỆN ÁP COIL 220/240VAC 50Hz ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC 500VAC TIẾP ĐIỂM PHỤ 2NO ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC 2.5kV (4kV for 12/24/48VAC) CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP20, IP40 KÍCH THƯỚC 85x68x36mm [...]

2,684,000VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ A9C20862 Schneider DÒNG Acti 9 iCT SỐ CỰC 2 pha DÒNG TIẾP ĐIỂM 63A ĐIỆN ÁP COIL 220/240VAC 50Hz ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC 500VAC TIẾP ĐIỂM PHỤ 2NO ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC 2.5kV (4kV for 12/24/48VAC) CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP20, IP40 KÍCH THƯỚC 85x68x36mm [...]

3,085,500VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ A9C20162 Schneider DÒNG Acti 9 iCT SỐ CỰC 2 pha DÒNG TIẾP ĐIỂM 63A ĐIỆN ÁP COIL 24VAC 50Hz ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC 500VAC TIẾP ĐIỂM PHỤ 2NO ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC 2.5kV (4kV for 12/24/48VAC) CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP20, IP40 KÍCH THƯỚC 85x68x36mm [...]

1,272,700VNĐ

– Dải dòng điện của khởi động từ Contactor ICT: 16A, 20A, 25A, 40A, 45A, 63A và 100A – Hệ số cực từ 1-4: 1P, 2P, 3P và 4P – Acti9 ICT tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng như EN 61095 và CEI 1095 – Độ bền cao (OC) [...]

2,150,500VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ A9C20843 Schneider DÒNG Acti 9 iCT SỐ CỰC 3 pha DÒNG TIẾP ĐIỂM 40A ĐIỆN ÁP COIL 220/240VAC 50Hz ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC 500VAC TIẾP ĐIỂM PHỤ 3NO ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC 2.5kV (4kV for 12/24/48VAC) CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP20, IP40 KÍCH THƯỚC 81x68x54mm [...]