Contactor Tesys LC1K

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » Contactor & Phụ kiện Schneider » Contactor Tesys LC1K

Hiển thị 1–12 của 56 kết quả

Hiển thị 1–12 của 56 kết quả

Hiển thị:
682,000VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ LC1K1210F7 Schneider LOẠI THIẾT BỊ Khởi động từ loại K DÒNG LC1K ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG ĐỊNH MỨC UE 690VAC ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC UI 690V ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC UIMP 8kV ĐIỆN ÁP CUỘN COIL ĐỊNH MỨC ≤ 440VAC AC-3 DÒNG ĐỊNH MỨC IE [...]

682,000VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ LC1K1201F7 Schneider LOẠI THIẾT BỊ Khởi động từ loại K DÒNG LC1K ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG ĐỊNH MỨC UE 690VAC ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC UI 690V ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC UIMP 8kV ĐIỆN ÁP CUỘN COIL ĐỊNH MỨC ≤ 440VAC AC-3 DÒNG ĐỊNH MỨC IE [...]

1,039,500VNĐ

Khởi động từ Contactor Tesys LC1K là dòng sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng Schneider được thiết kế phù hợp trong các hệ thống điều khiển và ứng dụng động cơ cảm ứng. Đây là thiết bị được thiết lập đơn giản, cấu trúc thép đặc biệt, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn quốc tế, [...]

1,149,500VNĐ

Khởi động từ Contactor Tesys LC1K là dòng sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng Schneider được thiết kế phù hợp trong các hệ thống điều khiển và ứng dụng động cơ cảm ứng. Đây là thiết bị được thiết lập đơn giản, cấu trúc thép đặc biệt, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn quốc tế, [...]

Khởi động từ Contactor Tesys LC1K là dòng sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng Schneider được thiết kế phù hợp trong các hệ thống điều khiển và ứng dụng động cơ cảm ứng. Đây là thiết bị được thiết lập đơn giản, cấu trúc thép đặc biệt, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn quốc tế, [...]

Khởi động từ Contactor Tesys LC1K là dòng sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng Schneider được thiết kế phù hợp trong các hệ thống điều khiển và ứng dụng động cơ cảm ứng. Đây là thiết bị được thiết lập đơn giản, cấu trúc thép đặc biệt, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn quốc tế, [...]

560,500VNĐ

Khởi động từ Contactor Tesys LC1K là dòng sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng Schneider được thiết kế phù hợp trong các hệ thống điều khiển và ứng dụng động cơ cảm ứng. Đây là thiết bị được thiết lập đơn giản, cấu trúc thép đặc biệt, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn quốc tế, [...]

682,000VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ LC1K1210B7 Schneider LOẠI THIẾT BỊ Khởi động từ loại K DÒNG LC1K ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG ĐỊNH MỨC UE 690VAC ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC UI 690V ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC UIMP 8kV ĐIỆN ÁP CUỘN COIL ĐỊNH MỨC ≤ 440VAC AC-3 DÒNG ĐỊNH MỨC IE [...]

682,000VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ LC1K1201B7 Schneider LOẠI THIẾT BỊ Khởi động từ loại K DÒNG LC1K ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG ĐỊNH MỨC UE 690VAC ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC UI 690V ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC UIMP 8kV ĐIỆN ÁP CUỘN COIL ĐỊNH MỨC ≤ 440VAC AC-3 DÒNG ĐỊNH MỨC IE [...]

1,133,000VNĐ

Khởi động từ Contactor Tesys LC1K là dòng sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng Schneider được thiết kế phù hợp trong các hệ thống điều khiển và ứng dụng động cơ cảm ứng. Đây là thiết bị được thiết lập đơn giản, cấu trúc thép đặc biệt, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn quốc tế, [...]

1,133,000VNĐ

Khởi động từ Contactor Tesys LC1K là dòng sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng Schneider được thiết kế phù hợp trong các hệ thống điều khiển và ứng dụng động cơ cảm ứng. Đây là thiết bị được thiết lập đơn giản, cấu trúc thép đặc biệt, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn quốc tế, [...]

682,000VNĐ

TÊN SẢN PHẨM Khởi động từ LC1K1210E7 Schneider LOẠI THIẾT BỊ Khởi động từ loại K DÒNG LC1K ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG ĐỊNH MỨC UE 690VAC ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC UI 690V ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC UIMP 8kV ĐIỆN ÁP CUỘN COIL ĐỊNH MỨC ≤ 440VAC AC-3 DÒNG ĐỊNH MỨC IE [...]