RCCB Acti9 và Easy9 Schneider

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » RCCB - RCBO » RCCB Acti9 và Easy9 Schneider

Hiển thị 1–12 của 44 kết quả

Hiển thị 1–12 của 44 kết quả

Hiển thị:
4,213,000VNĐ

Thông số kỹ thuật : Số cực 2P Dòng điện định mức 100A Dòng rò 100mA Thương hiệu Schneider Aptomat RCCB Easy9 và Acti9 Schneider dòng sản phẩm đóng cắt, bảo vệ quá tải chống rò điện có hiệu suất hoạt động đáng tin cậy, có khả năng đóng ngắt mạch, bảo vệ quá tải cho mạng [...]

4,213,000VNĐ

Thông số kỹ thuật : Số cực 2P Dòng điện định mức 100A Dòng rò 100mA Thương hiệu Schneider Aptomat RCCB Easy9 và Acti9 Schneider dòng sản phẩm đóng cắt, bảo vệ quá tải chống rò điện có hiệu suất hoạt động đáng tin cậy, có khả năng đóng ngắt mạch, bảo vệ quá tải cho mạng [...]

3,613,500VNĐ

Aptomat RCCB Easy9 và Acti9 Schneider dòng sản phẩm đóng cắt, bảo vệ quá tải chống rò điện có hiệu suất hoạt động đáng tin cậy, có khả năng đóng ngắt mạch, bảo vệ quá tải cho mạng lưới điện hạ thế, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61008-1. ƯU ĐIỂM RCCB Acti9 – Bảo vệ khỏi điện [...]

5,263,500VNĐ

Thông số kỹ thuật : Số cực 2P Dòng điện định mức 100A Dòng rò 30mA Thương hiệu Schneider Aptomat RCCB Easy9 và Acti9 Schneider dòng sản phẩm đóng cắt, bảo vệ quá tải chống rò điện có hiệu suất hoạt động đáng tin cậy, có khả năng đóng ngắt mạch, bảo vệ quá tải cho mạng [...]

5,263,500VNĐ

Thông số kỹ thuật : Số cực 2P Dòng điện định mức 100A Dòng rò 30mA Thương hiệu Schneider Aptomat RCCB Easy9 và Acti9 Schneider dòng sản phẩm đóng cắt, bảo vệ quá tải chống rò điện có hiệu suất hoạt động đáng tin cậy, có khả năng đóng ngắt mạch, bảo vệ quá tải cho mạng [...]

1,963,500VNĐ

Aptomat RCCB Easy9 và Acti9 Schneider dòng sản phẩm đóng cắt, bảo vệ quá tải chống rò điện có hiệu suất hoạt động đáng tin cậy, có khả năng đóng ngắt mạch, bảo vệ quá tải cho mạng lưới điện hạ thế, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61008-1. ƯU ĐIỂM RCCB Acti9 – Bảo vệ khỏi điện [...]

1,963,500VNĐ

Aptomat RCCB Easy9 và Acti9 Schneider dòng sản phẩm đóng cắt, bảo vệ quá tải chống rò điện có hiệu suất hoạt động đáng tin cậy, có khả năng đóng ngắt mạch, bảo vệ quá tải cho mạng lưới điện hạ thế, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61008-1. ƯU ĐIỂM RCCB Acti9 – Bảo vệ khỏi điện [...]

909,700VNĐ

Aptomat RCCB Easy9 và Acti9 Schneider dòng sản phẩm đóng cắt, bảo vệ quá tải chống rò điện có hiệu suất hoạt động đáng tin cậy, có khả năng đóng ngắt mạch, bảo vệ quá tải cho mạng lưới điện hạ thế, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61008-1. ƯU ĐIỂM RCCB Acti9 – Bảo vệ khỏi điện [...]

1,776,500VNĐ

Thông số kỹ thuật : Số cực 2P Dòng điện định mức 25A Dòng rò 30mA Thương hiệu Schneider Aptomat RCCB Easy9 và Acti9 Schneider dòng sản phẩm đóng cắt, bảo vệ quá tải chống rò điện có hiệu suất hoạt động đáng tin cậy, có khả năng đóng ngắt mạch, bảo vệ quá tải cho mạng [...]

909,700VNĐ

Aptomat RCCB Easy9 và Acti9 Schneider dòng sản phẩm đóng cắt, bảo vệ quá tải chống rò điện có hiệu suất hoạt động đáng tin cậy, có khả năng đóng ngắt mạch, bảo vệ quá tải cho mạng lưới điện hạ thế, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61008-1. ƯU ĐIỂM RCCB Acti9 – Bảo vệ khỏi điện [...]

1,947,000VNĐ

Thông số kỹ thuật : Số cực 2P Dòng điện định mức 40A Dòng rò 100mA Thương hiệu Schneider Aptomat RCCB Easy9 và Acti9 Schneider dòng sản phẩm đóng cắt, bảo vệ quá tải chống rò điện có hiệu suất hoạt động đáng tin cậy, có khả năng đóng ngắt mạch, bảo vệ quá tải cho mạng [...]

1,947,000VNĐ

Thông số kỹ thuật : Số cực 2P Dòng điện định mức 40A Dòng rò 100mA Thương hiệu Schneider Aptomat RCCB Easy9 và Acti9 Schneider dòng sản phẩm đóng cắt, bảo vệ quá tải chống rò điện có hiệu suất hoạt động đáng tin cậy, có khả năng đóng ngắt mạch, bảo vệ quá tải cho mạng [...]