Rơ le nhiệt LR9F

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » Relay schneider » Rơ le nhiệt LR9F

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hiển thị:
7,498,000VNĐ

Đặc điểm chung dòng sản phẩm rơ le LR9F Schneider – Nguyên lý hoạt động: Khi dòng điện định mức chay qua tiếp điểm vượt quá giới hạn cho phép, thanh kim loại bị đốt nóng và co dãn tạo khoảng hở cắt tiếp điểm, có thể dùng tiếp điểm này đóng cắt trực tiếp mạch [...]

9,171,600VNĐ

Đặc điểm chung dòng sản phẩm rơ le LR9F Schneider – Nguyên lý hoạt động: Khi dòng điện định mức chay qua tiếp điểm vượt quá giới hạn cho phép, thanh kim loại bị đốt nóng và co dãn tạo khoảng hở cắt tiếp điểm, có thể dùng tiếp điểm này đóng cắt trực tiếp mạch [...]

5,350,200VNĐ

Đặc điểm chung dòng sản phẩm rơ le LR9F Schneider – Nguyên lý hoạt động: Khi dòng điện định mức chay qua tiếp điểm vượt quá giới hạn cho phép, thanh kim loại bị đốt nóng và co dãn tạo khoảng hở cắt tiếp điểm, có thể dùng tiếp điểm này đóng cắt trực tiếp mạch [...]

12,422,500VNĐ

Đặc điểm chung dòng sản phẩm rơ le LR9F Schneider – Nguyên lý hoạt động: Khi dòng điện định mức chay qua tiếp điểm vượt quá giới hạn cho phép, thanh kim loại bị đốt nóng và co dãn tạo khoảng hở cắt tiếp điểm, có thể dùng tiếp điểm này đóng cắt trực tiếp mạch [...]

23,593,900VNĐ

Đặc điểm chung dòng sản phẩm rơ le LR9F Schneider – Nguyên lý hoạt động: Khi dòng điện định mức chay qua tiếp điểm vượt quá giới hạn cho phép, thanh kim loại bị đốt nóng và co dãn tạo khoảng hở cắt tiếp điểm, có thể dùng tiếp điểm này đóng cắt trực tiếp mạch [...]

5,452,500VNĐ

Đặc điểm chung dòng sản phẩm rơ le LR9F Schneider – Nguyên lý hoạt động: Khi dòng điện định mức chay qua tiếp điểm vượt quá giới hạn cho phép, thanh kim loại bị đốt nóng và co dãn tạo khoảng hở cắt tiếp điểm, có thể dùng tiếp điểm này đóng cắt trực tiếp mạch [...]

5,688,900VNĐ

Đặc điểm chung dòng sản phẩm rơ le LR9F Schneider – Nguyên lý hoạt động: Khi dòng điện định mức chay qua tiếp điểm vượt quá giới hạn cho phép, thanh kim loại bị đốt nóng và co dãn tạo khoảng hở cắt tiếp điểm, có thể dùng tiếp điểm này đóng cắt trực tiếp mạch [...]

5,926,700VNĐ

Đặc điểm chung dòng sản phẩm rơ le LR9F Schneider – Nguyên lý hoạt động: Khi dòng điện định mức chay qua tiếp điểm vượt quá giới hạn cho phép, thanh kim loại bị đốt nóng và co dãn tạo khoảng hở cắt tiếp điểm, có thể dùng tiếp điểm này đóng cắt trực tiếp mạch [...]